/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 955 artiklar

Skelettet i käkar och annorstädes, del 1

Vetenskap 1. Benets fysiologiska uppbyggnad och omsättning
Ulf H Lerner, 2004

Skelettet i käkar och annorstädes, del 2

Vetenskap  
Ulf H Lerner, 2005

Skelettet i käkar och annorstädes, del 3

Vetenskap  
Ulf H Lerner, 2006

Virus viktig faktor vid tonsillcancer

Vetenskap  
2007
Hanna Dahlstrand, Laila Hammarstedt, David Lindqtist, Micaea Romanitan, Eva Munck-Wikland, Tina Dalianis, 2007

A biological approach to periodontal regeneration

Vetenskap  
1998
Lars Hammarstrom, 1998

Akrylatallergier bland tandvårdspersonal i Värmland

Vetenskap  
1998
Lisbeth Svensson, Monika Hok, Birgitta Mossberg,Hakan Westberg, Carl-Goran Ohlson, 1998

Allmänpraktikerns roll vid odontologiskt omhändertagande av kroniskt sjuka barn

Vetenskap  
1998
Thomas Modéer, Goran Dahllof, Kari Storhaug, Pia Svendsen, 1998

Barn som vägrar tandbehandling

Vetenskap  
1998
Anna-Lena Hallonsten, Gunilla Klingberg, Ulla Schroder, 1998

Endodonti på primære og unge permanente tenner

Vetenskap  
1998
Synnøve Heide, Inge Rølling, 1998

Bone loss of relevance for implant placement in periodontitis patients

Vetenskap  
1998
Björn Klinge, Anders Gustafsson, Margareta Hultin, Carlos Marcelo S. Figueredo, 1998

Behöver kvaliteten i tandläkarnas medicinska riskbedömning förbättras?

Vetenskap  
1998
Nils Backman, Anna-Karin Holm, Ulla Folkesson, Anna-Lena Olofsson, 1998

Furcation defect healing after GTR with and without Emdogain® application

Vetenskap  
1998
Maurício G. Araújo, 1998

Förbättras hälsan efter borttagning av amalgam?

Vetenskap  
1998
Rolf Stromberg , Sven Langworth, 1998

Hollow-screw, one-stage implants in the treatment of the edentulous lower jaw Results after 3 years

Vetenskap  
1998
Ulf Karlsson, Ingvar Almfeldt, Gunnar Brunell, Sven-Erik Hamp,Sölve Hellem, Per Astrand, 1998

Hypnotisk anestesi för odontologiska ingrepp – en litteraturgenomgång

Vetenskap  
1998
Omid Badiei, 1998

Implant-supported versus tooth-implant-supported bridges

Vetenskap  
1998
Per Astrand, Johan Gunne, 1998

Institutionsboendes tandvård i ett tandvårdsdistrikt

Vetenskap  
1998
Lotta Warn, Anders Levén, Bo Pettersson, Per-Erik Wigh, 1998

Is periodontal regeneration clinically predictable?

Vetenskap  
1998
Gunilla Tynelius-Bratthall ,Goran Soderholm, 1998

Kariesterapi i primære og unge permanente tenner

Vetenskap  
1998
Magne Raadal, Ivar Espelid, 1998

Limitations for tooth and implant support in fixed bridges

Vetenskap  
1998
Dan Lundgren, 1998
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch