/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 955 artiklar

"Det grå guld" – ældrebilledet efter år 2000

Vetenskap  
2001
Henning Kirk, 2001

"Det grå guld" – ældrebilledet efter år 2000

Vetenskap  
2001
Henning Kirk, 2001

"Er kamferfenol farlig, eller utgått på dato i tannlegepraksis?"

Vetenskap  
2002
Dag Orstavik, Alf Wennberg, Goran Sundqvist,, 2002

"Er kamferfenol farlig, eller utgått på dato i tannlegepraksis?"

Vetenskap  
2002
Dag Orstavik, Alf Wennberg, Goran Sundqvist,, 2002

"Fyllingers levetid"

Vetenskap  
2002
Ivar A. Mjør,, 2002

"Fyllingers levetid"

Vetenskap  
2002
Ivar A. Mjør,, 2002

30 år med tandvårdsrädsla

Vetenskap  
2008
Ulf Berggren, 2008

A biological approach to periodontal regeneration

Vetenskap  
1998
Lars Hammarstrom, 1998

A biological approach to periodontal regeneration

Vetenskap  
1998
Lars Hammarstrom, 1998

Adhesiv cementering av dentala keramer

Vetenskap Adhesiv cementering av dentala keramer kräver stor noggrannhet och det är viktigt att tillverkarnas instruktioner följs. Lämplig förbehandling av keramernas ytor såväl som val av passande adhesivt cementsystem är nödvändigt för att erhålla optimal och varaktig bindning. Här presenteras rekommenderade ytbehandlingsmetoder för porslin, glaskeram och zirkonia inför adhesiv cementering till tandsubstans.
2018-05-03
Ana Raquel Benetti, Evaggelia Papia, Jukka Pekka Matinlinna

Adhesivsystem

Vetenskap  
2004
Jon E Dahl, I Eystein Ryuter,, 2004

Aggressiv parodontit

Vetenskap 23-årig kvinna med aggressiv parodontit remitterades till avdelningen för parodontologi på Odontologiska institutionen i Jönköping. Patienten uppnådde utmärkt plackkontroll samt gynnsamma marginala förhållanden med orsaksinriktad behandling i kombination med antibiotika.
2011
Fedoua Lahrech

Akrylatallergier bland tandvårdspersonal i Värmland

Vetenskap  
1998
Lisbeth Svensson, Monika Hok, Birgitta Mossberg,Hakan Westberg, Carl-Goran Ohlson, 1998

Akrylatallergier bland tandvårdspersonal i Värmland

Vetenskap  
1998
Lisbeth Svensson, Monika Hok, Birgitta Mossberg,Hakan Westberg, Carl-Goran Ohlson, 1998

Aktuell forskning i fokus

Vetenskap För 50 år sedan blev parodontologi en specialitet. Det firade Svenska Parodontologföreningen med en presentation av aktuell forskning på området.
2013
Anna Bogren, Catrine Isehed, Björn Klinge, Jonas Lindhe, Pernilla Lundberg

Aktuella tendenser inom dental adhesion

Vetenskap  
2011
Arzu Tezvergil-Mutluay, Leo Tjäderhane, 2011

Akut omhändertagande av en anafylaktisk reaktion i en tandvårdssituation

Vetenskap  
2000
Mathias Lemberger ,Sofia Ring, 2000

Akut omhändertagande av en anafylaktisk reaktion i en tandvårdssituation

Vetenskap  
2000
Mathias Lemberger ,Sofia Ring, 2000

Akuta infektioner

Vetenskap  
2005
Nils Skaug, Trond Inge Berge, Asgeir Bardsen, 2005

Akuta käkledsproblem

Vetenskap  
2005
Lars Eriksson, Tore Bjornland, 2004
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch