/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 961 artiklar

Ældregruppen – definitioner og demografiske aspekter

Vetenskap  
2001
George W Leeson, 2001

Ældregruppen – definitioner og demografiske aspekter

Vetenskap  
2001
George W Leeson, 2001

»Förbättra munhygienen inom äldrevården«

Vetenskap  
2009
Petteri Sjögren, 2009

»Dyrt, ofräscht, luktar illa«

Vetenskap  
2008
Eva Hedman, 2008

Zirkoniumdioxid- baserade rekonstruktioner fungerar

Vetenskap Metallfria zirkoniumdioxid-baserade konstruktioner fungerar. Totalfrakturer förekommer inte på implantatstödda konstruktioner, däremot noteras en hög förekomst av frakturer i ytkeramen. Hänsyn till designen av innerkärna/ broskelett är mycket betydelsefull för ett bra resultat.
2011
Christel Larsson

Zirkoniadistanser på Astra Tech-implantat

Vetenskap För att kunna erbjuda patienter estetiska, implantatstödda konstruktioner har man ökat användningen av keramiska distanser i zirkoniumdioxid. Dock bör inte Astra Tech-implantat förses med zirkoniumdioxiddistanser i incisiv- och cuspidregionen, och risken för fraktur ökar om kronan är utformad som en skruvretinerad krona. Det visar ett examensarbete vid Örebro universitet utfört under ST-utbildningen.
2016
Anna Kalicinski et al.

Zirkonia. Vad heter materialet

Vetenskap  
2008
Jukka Pekka Matinlinna, 2008

Zirkonia som dentalt biomaterial

Vetenskap Zirkonia är ett höghållfast keramiskt material med exceptionellt god biokompatibilitet. Materialet började användas i mitten av 1990-talet, och fortfarande är den första generationens zirkonia användbart i många kliniska situationer. Användningen av de nyligen utvecklade translucenta och högtranslucenta zirkoniamaterialen ser lovande ut, men än saknas kliniska långtidsuppföljningar. Dessutom medför translucens en proportionell förlust av de mekaniska egenskaperna. Valet av translucent zirkonia bör därför göras med stor omsorg.
2018-04-23
Jenni Hjerppe, Per Vult von Steyern

Ytbehandling av keramer kan öka bindningsstyrkan

Vetenskap Olika tekniker för modifering av oxidkeramers cementeringsyta har föreslagits för att möjliggöra adhesiv cementeringsteknik. Denna avhandling visar att ytmodifiering med glasmedium kan öka bindningsstyrkan mellan keram och cementsystem.
2014-11-27
Evaggelia Papia

Webbaserat system kan förbättra implantatvården

Vetenskap  
2009
Katarina Sondell, Peter Nilsson, Christer Slotte, 2009

Visdomstandskirurgi i underkäken

Vetenskap  
2006
Rolf Liedholm, 2006

Virus viktig faktor vid tonsillcancer

Vetenskap  
2007
Hanna Dahlstrand, Laila Hammarstedt, David Lindqtist, Micaea Romanitan, Eva Munck-Wikland, Tina Dalianis, 2007

Virus vid lokal aggressiv parodontit studeras

Vetenskap  
2009
Hadar Hellström, Agneta Samuelson, Stefan Renvert, Matti Sällberg, 2009

Vilken diagnos, sa du? Bakgrunden till diagnostiska variationer

Vetenskap Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering. Diagnostiska variationer uppstår lätt i samband med urval och registrering av symtom och när man är osäker på hur den insamlade informationen ska bedömas. En helt avgörande faktor är att tandläkare har olika erfarenhet och att alla inte är eniga om vad som är sjukt respektive friskt. Detta leder oundvikligen till diagnostisk variation.
2015
Erik Dabelsteen

Viktigt verktyg som kräver hög kvalitet

Vetenskap Antalet publicerade systematiska översikter har ökat kraftigt. Det är avgörande att dessa utförs med hög kvalitet, och det finns flera metoder för att bedöma dem. Här redovisas ett färskt exempel på en komplex systematisk översikt om vetenskapligt underlag för antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi.
2016
Bodil Lund et al

Viktigt välja rätt röntgenteknik

Vetenskap  
2010
Kerstin Gröndahl, Hans-Göran Gröndahl, 2010

Viktigt uppmärksamma låg salivsekretion

Vetenskap  
2008
Håkan Flink, 2008

Viktigt med tidig diagnos av retinerad hörntand

Vetenskap  
2010
Joakim Andersson, Karin Wannfors, 2010

Viktigt att identifiera unga med TMD-smärta

Vetenskap  
2007
Ing-Marie Nilsson, 2007

Vid vilka odontologiska åtgärder finns skäl att överväga antibiotikaprofylax?

Vetenskap Antibiotikaprofylax i samband med ett odontologiskt ingrepp syftar till att:
2012
Bengt Götrick, Kerstin Knutsson
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch