Ett eller flera besök vid rotbehandling kan ge samma resultat

Vetenskap 11 okt 2018
Dela artikeln
Två litteraturöversikter har försökt reda ut om resultatet av rotbehandling blir bättre om den delas upp i flera besök, än om den genomförs vid endast en sittning. Fler och större studier behövs, bedömer HTA-O som här sammanfattar och kommenterar rapporterna.
HTA-O kommenterar_Rotbehandling   Läs artikeln som pdf här
Dela artikeln

Andra artiklar i temat "HTA-O: Evidensbaserad tandvård"

Han vill täppa till kunskapsluckorna

Forskaren Utvärdering av metoder inom tandvården och register­studier. Det är två frågor som Aron Naimi-Akbar, docent i odontologisk epidemiologi i Malmö, brinner för.
4 sep 2019
Plusmaterial
113

Fler ekonomiska analyser av munhälsofrämjande åtgärder behövs

Vetenskap En systematisk litteraturöversikt över kostnadsnyttoanalyser för interventioner som påverkar munhälsan har gjorts. Relativt få analyser inkluderades i översikten, och det finns ett stort behov av fler hälsoekonomiska studier avseende åtgärder för att främja munhälsan, bedömer HTA-O som här sammanfattar och kommenterar rapporten.
4 jul 2019
20

Fluorlack billigare än fissurförsegling

Vetenskap Effekterna och kostnaderna för fluorlack respektive fissurförsegling som förebyggande kariesbehandling för nyerupterade 6-årständer har undersökts i en studie i Wales. Resultatet tyder på att metoderna är likvärdiga, men att fluorlackning är något mer kostnadseffektivt.
30 nov 2017

Kostnad och nytta av kariesprofylax hos förskolebarn

Vetenskap Effekterna av ett kariesförebyggande program för 2–3-åringar på Nordirland har undersökts i en studie. Resultatet visar att programmet leder till en ökad kostnad, och väcker tvivel kring effekten av kariesprevention hos förskolebarn med låg kariesrisk.
9 nov 2017

Diagnostik av sekundärkaries – en kostnadseffektivitetsanalys

Vetenskap En rapport om diagnostisk träffsäkerhet samt en rapport om kostnadseffektiviteten hos de vanligaste kliniska metoderna för att upptäcka sekundärkaries publicerades i Journal of Dental Research år 2016. Rapporterna visar att underdiagnostik är vanligare än överdiagnostik och att laserfluorescens verifierat genom röntgen verkar ge bästa resultat till en något ökad kostnad. Dock efterlyser HTA-O, som här sammanfattar och kommenterar rapporterna, fler kliniska studier.
28 sep 2017

Tveksamt värde av sockerskatt för att minska karies

Vetenskap En modellstudie av hur införande av en skatt för söta drycker påverkar kariesutveckling och behandlingskostnader publicerades i Journal of Dental Research år 2016. Skatten förväntas endast i liten utsträckning minska antalet nya kariesskador och beräknas få störst positiv effekt hos unga med låg inkomst. Modellstudien baseras på en rad antaganden och resultaten måste därför tolkas med försiktighet, bedömer HTA-O, som här sammanfattar och kommenterar studien.
17 aug 2017
48

Olika material för direkt pulpaöverkappning

Vetenskap En systematisk kunskapsöversikt om den kliniska effekten av olika material för pulpaöverkappning publicerades i Clinical Oral Investigations år 2016. Det vetenskapliga underlaget har dock stora brister, bedömer HTA-O, som här sammanfattar och kommenterar översikten.
15 jun 2017

Äldres munhälsa och tandvård del 1

Vetenskap HTA-O har kartlagt kunskapen om äldres munhälsa och tandvård. Undersökningen visar att bara två av tolv undersökta områden har vetenskaplig kunskap: Interaktionen mellan oral status och övrig medicinsk status samt Organisation. Här presenteras den första artikeln av två, den andra delen publiceras i nästa nummer.
24 maj 2017

Äldres munhälsa och tandvård del 2

Vetenskap HTA-O har kartlagt kunskapen om äldres munhälsa och tandvård. Undersökningen visar att bara två av tolv undersökta områden har vetenskaplig kunskap: Interaktionen mellan oral status och övrig medicinsk status samt Organisation.
15 jun 2017

Mikroinvasiv teknik för behandling av karies på approximalytor

Vetenskap En systematisk kunskapsöversikt om mikroinvasiv teknik för behandling av kariesskador på tändernas approximalytor hos barn och ungdomar publicerades i Cochrane Collaboration år 2015. Evidensen för effekten av tekniken bedöms dock som begränsad av HTA-O, som här sammanfattar och kommenterar översikten.
18 aug 2016

”Det finns mest forskning om medelålders män”

Expert Hur är evidensläget i svensk tandvård? Vi frågade den som förmodligen kan mest i Sverige om detta, Sofia Tranæus på SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.
1 jun 2016
Plusmaterial
91

Arginin för att förebygga karies

VETENSKAP Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och HTA-O har undersökt den kariesförebyggande effekten av att tillföra arginin i tandvårdsprodukter. Denna SBU-rapport visar att de studier som finns brister i kvalitet, vilket gör att man inte kan avgöra nyttan med arginin i tandkräm.
5 maj 2015

Stort tema om evidens

Vetenskap Enligt Nationalencyklopedins ordbok förekommer ordet ”evidens” i svenskt språkbruk sedan 1716, medan ”evident” återfinns redan mer än 50 år tidigare – 1664.
26 maj 2016

På väg mot något bättre – evidensbaserad tandvård är framtiden

Vetenskap Sedan 1987 har SBU och dess systerorganisationer som uppgift att sammanställa det vetenskapliga stödet för olika metoder inom vård och omsorg. Mycket har hänt sedan starten och tro har alltmer ersatts av vetande.
26 maj 2016
3

Så gör du en systematisk översikt

Vetenskap Ett sätt att hålla sig uppdaterad inom sitt verksamhetsområde kan vara att läsa en systematisk litteraturöversikt. I artikeln redogörs hur en sådan tas fram. Syftet med en systematisk litteraturöversikt är bland annat att underlätta evidensbaserad vård, minska praxisskillnader och påvisa kunskapsluckor.
26 maj 2016

Viktigt verktyg som kräver hög kvalitet

Vetenskap Antalet publicerade systematiska översikter har ökat kraftigt. Det är avgörande att dessa utförs med hög kvalitet, och det finns flera metoder för att bedöma dem. Här redovisas ett färskt exempel på en komplex systematisk översikt om vetenskapligt underlag för antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi.
26 maj 2016

Tandvårdens evidens idag och imorgon

Vetenskap Vi gör ett försök att blicka in i framtiden inom odontologin: Hur kan det vara på tandläkarmottagningen, på universiteten och i utvecklingen av HTA*? Och hur långt har vi kommit inom tandvården i dag?
26 maj 2016

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören.: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch