Fakta kan dämpa oron kring ”fluor”

Vetenskap 23 aug 2018
Dela artikeln
Med jämna mellanrum dyker ”fluorskeptiker” upp med påståenden om att ”fluor” är skadligt. Det är viktigt att då göra tydligt att tandvårds­produkter inte innehåller den toxiska gasen fluor utan fluoridföreningar. Det finns tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att fluorid har en kariesförebyggande effekt, och om rekommendationerna följs föreligger ingen risk för hälsovådliga effekter.

Rättelse: Den inledande meningen på sidan 61, första spalten, tredje stycket ska ersättas med följande:

Moberg Sköld visade i en studie att sköljning med 0,2 procent NaF i tillägg till bruk av tandkräm signifikant reducerar kariesaktiviteten med en ”prevented fraction” (PF) (lägre kariesincidens jämfört med kontrollgruppen) på 30–59 procent [12].

En annan studie, också utförd av Moberg Sköld, visade att PF vid användning av fluorlack två gånger årligen var 69 procent i områden med hög kariesrisk, 66 procent i områden med medium kariesrisk och 20 procent i områden med låg kariesrisk [13].

Stenhagen et al Läs artikeln som pdf här
Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch