Förbättra munvårdsråden till strokepatienter

Vetenskaplig artikel 16 dec 2011
Dela artikeln
Denna uppföljning av patienter som nyligen fått stroke understryker behovet av att förbättra informationen om risken för oral ohälsa till strokepatienter, deras anhöriga och vårdpersonal för att stimulera till regelbunden tandvårdskontakt samt öka följsamheten av givna munvårdsråd. Detta kan bidra till förbättrad oral hälsa och minskad risk att insjukna i pneumoni efter genomgången stroke.
Sidor från Wertsén et al 15 Läs artikeln som pdf här
Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch