Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna, del 1: Översikt och riktlinjer

Vetenskaplig artikel 5 nov 2015
Dela artikeln
Nästan alla tandläkare har patienter som behandlas eller har fått behandling med läkemedel mot benresorption, och kommer att ha eller få en eller flera patienter som löper risk att utveckla osteonekros i käkarna (ONJ). Behandlande tandläkare bör vara uppmärksamma på att få aktuell läkemedelsanamnes av patienterna, då en del patienter inte känner till att det finns en ökad risk att drabbas av ONJ i samband med till exempel tandextraktioner. Artikeln ger vägledning till tandläkare för att minska risken att patienter utvecklar ONJ.
Larsson Wexell et al ONJ del 1 Läs artikeln som pdf här
Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch