Ortodontisk gomvidgning – en möjlig behandling vid nattlig sängväta

Vetenskaplig artikel 15 aug 2014
Dela artikeln
I studien undersöks hur ortodontisk gomvidgning påverkar nattlig sängväta. Ett par rapporter har tidigare visat att barn i samband med rme (Rapid Maxillary Expansion) blivit av med sina besvär. Förhoppningen är dels att finna en botande behandling, dels få ökad kunskap om mekanismerna bakom dessa barns svårväckbarhet.
s 64-66 Läs artikeln som pdf här
Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch