/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 959 artiklar

Limitations for tooth and implant support in fixed bridges

Vetenskap  
1998
Dan Lundgren, 1998

Munvård hos äldre och långtidssjuka – en litteraturöversikt

Vetenskap  
1998
Inger Wardh ,Ulf Berggren, 1998

Nya tandfyllningsmaterial hälsorisk för tandvårdspersonalen Akrylater kan ge upphov till kontaktallergi och andra besvär

Vetenskap  
1998
Jan Ekstrand, Lars Bjorkman, Yun Liu, Bo Skoldqvist, Bert Bjorkner, 1998

Oral herpes simplex – folksjukdom med okända komplikationer

Vetenskap  
1998
Haifa Saleh, Marita Hilliges, 1998

Oral lichen och amalgam – finns det en förklaringsmodell?

Vetenskap  
1998
Ake Larsson, 1998

Organisation af pædodontisk service i de nordiske lande

Vetenskap  
1998
Sven Poulsen, Anna-Karin Holm, Nina J Wang, Harri Torppa, 1998

Parodontit hos barn och ungdom

Vetenskap  
1998
Lars Matsson, Bengt Sjodin, 1998

Periodontal regenerative potential using enamel matrix proteins (EMDOGAIN®)

Vetenskap  
1998
Lars Heijl, 1998

Quality assessment in orthodontics using the IOTN and PAR indices

Vetenskap  
1998
Hans Bäckstrom, Bengt Mohlin, 1998

Radiologins roll i pedodontisk diagnostik

Vetenskap  
1998
Ingegerd Mejáre, Hans-Goran Grondahl, Jüri Kurol, , 1998

Störningar i tanderuption och tandväxling

Vetenskap  
1998
Ericson et al, 1998

Tannskader hos barn og ungdom Hvor ofte og hvor lenge bør vi kontrollere?

Vetenskap  
1998
Ingeborg Jacobsen, Agneta Robertson, , 1998

Tandskador hos barn och ungdom – diagnostik och akut behandling

Vetenskap  
1998
Anna-Leena Eriksson, Anne Marie Myking, 1998

The implant-tooth connection: a 10-year perspective

Vetenskap  
1998
Richard J.Lazzara, Stephan S. Porter and Diego H. Santamarina, 1998

The susceptible individual in periodontal and implant treatment

Vetenskap  
1998
Tord Berglundh, 1998

Utvärdering av ett års funktionskontroll av autoklaver inom tandvården

Vetenskap  
1998
Gunnar Dahlén, Ake Moller, 1998

Alveolitis sicca dolorosa

Vetenskap  
1999
Lennart Hedstrom, 1999

Användningen av Chlumskys lösning inom tandvården

Vetenskap  
1999
Goran Sundqvist, 1999

Behandlingsbehovsindex och vårdprioriteringar inom ortodontivården i Sverige

Vetenskap  
1999
Kjell Enberg, Annika Stockel Hansson ,Bertil Lennartsson, 1999

Bioactive glass: mechanisms of bone bonding

Vetenskap  
1999
David C. Greenspan, 1999
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch