/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 961 artiklar

Akuta problem i luftvägarna

Vetenskap  
2005
Per Herrstrom, Margareta Westerlund , 2005

Akuta skador och komplikationer vid behandlingar i munhålan

Vetenskap  
2005
Torun Bagenholm, Solve Hellem, Knut Tornes, 2005

Akuta smärttillstånd i tandläkarpraxis

Vetenskap  
2005
Jens Kolsen Petersen, 2005

Äldres matvanor i ett socialt, medicinskt och odontologiskt perspektiv

Vetenskap  
2001
Elisabet Rothenberg, Ingegerd Johansson, 2001

Äldres matvanor i ett socialt, medicinskt och odontologiskt perspektiv

Vetenskap  
2001
Elisabet Rothenberg, Ingegerd Johansson, 2001

Äldres munhälsa och tandvård del 1

Vetenskap HTA-O har kartlagt kunskapen om äldres munhälsa och tandvård. Undersökningen visar att bara två av tolv undersökta områden har vetenskaplig kunskap: Interaktionen mellan oral status och övrig medicinsk status samt Organisation. Här presenteras den första artikeln av två, den andra delen publiceras i nästa nummer.
2017

Äldres munhälsa och tandvård del 2

Vetenskap HTA-O har kartlagt kunskapen om äldres munhälsa och tandvård. Undersökningen visar att bara två av tolv undersökta områden har vetenskaplig kunskap: Interaktionen mellan oral status och övrig medicinsk status samt Organisation.
2017

Aldring – biologisk, psykologisk og odontologisk

Vetenskap  
2001
Knut Laake, 2001

Aldring – biologisk, psykologisk og odontologisk

Vetenskap  
2001
Knut Laake, 2001

Allergiska reaktioner och andra biverkningar

Vetenskap  
2005
Mats Jontell, Ulf Dahlgren, 2005

Allmänpraktikerns roll vid odontologiskt omhändertagande av kroniskt sjuka barn

Vetenskap  
1998
Thomas Modéer, Goran Dahllof, Kari Storhaug, Pia Svendsen, 1998

Allmänpraktikerns roll vid odontologiskt omhändertagande av kroniskt sjuka barn

Vetenskap  
1998
Thomas Modéer, Goran Dahllof, Kari Storhaug, Pia Svendsen, 1998

Allmänsjukdomar som predisponerande faktorer vid parodontala förändringar

Vetenskap  
2004
Matti Knuuttila, Tellervo Tervonen,Hilkka Pernu,, 2004

Allmänt om orala infektioner

Vetenskap  
2002
Gunnar Dahlén, Ellen Frandsen,, 2002

Allmänt om orala infektioner

Vetenskap  
2002
Gunnar Dahlén, Ellen Frandsen,, 2002

Allvarlig blödning efter avlägsnande av visdomstand

Vetenskap Operativt avlägsnande av visdomstand är ett vanligt kirurgiskt ingrepp och förefaller vara förknippat med få risker. Ibland kan dock allvarliga komplikationer uppstå. Här beskrivs en livshotande postoperativ blödning, som uppstod efter en okomplicerad extraktion.
2016
Magnus Hillergård, Fredrik Holmqvist

Alternativ metod kan hjälpa riskpatienter vid tandextraktion

Vetenskap Intravenös bisfosfonatbehandling på patienter med cancersjukdomar har blivit ett odontologiskt behandlingsproblem genom risken för osteonekroser i samband med kirurgiska ingrepp i munnen. Dessa fallpresentationer visar på en alternativ metod för atraumatiskt avlägsnande av tänder på riskpatienter.
2015
Bengt Hasséus, Agneta Lith, Bengt Mohlin

Alveolitis sicca dolorosa

Vetenskap  
1999
Lennart Hedstrom, 1999

Alveolitis sicca dolorosa

Vetenskap  
1999
Lennart Hedstrom, 1999

Analys av patienter med ökad risk för parodontit

Vetenskap  
2007
Henrik Jansson, 2007
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch