/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 951 artiklar

Känselstörningar i underläpp och haka efter sagittala ramusosteotomier

Vetenskap  
1999
Anders Westermark, 1999

Resorberbar osteosyntes (LactoSorb®) vid sagittal ramusosteotomi

Vetenskap  
1999
Anders Westermark, 1999

Orsaken bakom smärta i käkmuskeln undersökt

Vetenskap Patienter med myofasciell temporomandibulär dysfunktion (M-TMD) har en högre halt av smärtframkallande substanser i tuggmuskulaturen. Dessa substanser utsöndras dock inte vid tandpressning, visar denna avhandling.
2013
Andreas Dawson

Käkmuskelsmärta

Vetenskap  
2010
Andreas Dawson, 2010

Blod, ben och implantat

Vetenskap  
2008
Andreas Thor, 2008

Mediciners effekt på salivkörtlarna

Vetenskap En omfattande lista över läkemedel som har en dokumenterad påverkan på salivkörtlars funktioner och/eller associerade symtom har sammanställts. Listan kan vara till nytta för kliniker när de utreder patienter som klagar över muntorrhet i förbindelse med medicinsk behandling. Listan kan också användas för att förutse orala biverkningar, vilket i sin tur kan leda kliniker till att överväga alternativ till den påtänkta behandlingen.
2017-12-12
Andy Wolff, Revan Kumar Joshi, Jörgen Ekström, Doron Aframian, Anne Marie Lynge Pedersen, Gordon Proctor, Nagamani Narayana, Alessandro Villa, Ying Wai Sia, Ardita Aliko, Richard McGowan, Ross Kerr, Siri Beier Jensen, Arjan Vissink, Colin Dawes

Gränslös sömnforskning gagnar odontologin

Vetenskap  
2009
Anette Fransson, Farhan Bazargani, Lena Leissner, 2009

Bättre oral hälsa hos svenska kvinnor

Vetenskap Munhälsan har förbättrats avsevärt hos medelålders kvinnor i Göteborg. Det visar en avhandling av tandläkare Anette Wennström, som har undersökt hur munhälsan har förändrats hos kvinnor i ett 36-årigt perspektiv.
2016
Anette Wennström

Ungdomar som undviker tandvården

Vetenskap Trots kostnadsfri barn- och ungdomstandvård i Sverige är det inte ovanligt att ungdomar uteblir från sina tandvårdsbesök. Syftet med projektet är att kartlägga och få en djupare förståelse för varför ungdomar ibland undviker tandvården.
2018-01-04
Anida Fägerstad, 2018

Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen

Vetenskap  
2010
Anja Nieminen, Marjatta Jokela-Hietamäki, Veli-Jukka Uitto, 2010

Saliv – Status och möjligheter

Vetenskap  
2006
Anja Weirsöe Dynesen, 2006

Hur skulle du behandla patienterna?

Vetenskap  
2010
Ann Lindunger, Ann-Cathrin Johansson, Charlotta Jensen, 2010

Så behandlades patienterna

Vetenskap  
2010
Ann Lindunger, Ann-Cathrin Johnsson, Charlotta Jensen, 2010

Så behandlades patienten

Vetenskap  
2007
Ann Ljungman, Lars Grundström, 2007

Implantatforskning på bred front

Vetenskap Sedan implantatbehandling blev en allmänt accepterad terapi på 1980-talet har implantaten ändrats avsevärt vad gäller material, design och ytegenskaper. Forskningen i dag är riktad mot andra biomaterial än rent titan, implantatdesign, nanoteknologi inklusive kemisk modifikation och nya digitala tekniker.
2015
Ann Wennerberg

Så fungerar intraorala receptorer

Vetenskap  
2009
Ann Wentzel, Anne Moystad, 2009

Erosionsskador på tänderna Olika faktorers påverkan på skadornas utveckling och omfattning

Vetenskap  
2004
Ann-Katrin Johansson, 2004

Dental erosion – Modernt tandslitage och en ny folksjukdom

Vetenskap  
2005
Ann-Katrin Johansson, 2005

Implantatbehandling inte riskfritt

Vetenskap  
2008
Ann-Marie Roos-Jansåker, 2008

Infektioner i halsens djupare spatier är inte sällan odontogena

Vetenskap  
2000
Anna Adielsson, Gunnar Nethander, Joacim Stalfors,Anders Ebenfelt, Thomas Westin, 2000
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch