/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 961 artiklar

Bivirkninger og dentale materialer – et problem for pasienten eller personellet?

Vetenskap  
1999
Nils R Gjerdet, Maud Bergman , Arne Hensten-Pettersen, 1999

Experimentella och kliniska studier av inläkning och funktion hos titanimplantat

Vetenskap  
1999
Carl-Johan Ivanoff, 1999

Förekomsten av grav parodontal sjukdom har inte minskat

Vetenskap  
1999
Ola Norderyd, 1999

Handskar och kofferdam – skydd eller risk?

Vetenskap  
1999
Kristiina Turjanmaa, Bodil Knudsen, Karin Wrangsjo, 1999

Kvicksilver från amalgam – frisättning, öde i organismen och effekter

Vetenskap  
1999
Anders Berglund, Jan A Ekstrand ,Jon E Dahl, 1999

Känselstörningar i underläpp och haka efter sagittala ramusosteotomier

Vetenskap  
1999
Anders Westermark, 1999

Merking på dentale produkter

Vetenskap  
1999
Jon E Dahl ,Erling Ostergaard, 1999

Några faktorer som påverkar styrd åter- och nybildning av intramembranöst ben

Vetenskap  
1999
AnnaKarin Lundgren, 1999

Metaller i munnen – holdbart og trygt?

Vetenskap  
1999
Hakon Hero, Bo Bergman, Margret Grimsdottir, Heidi Kerosuo, 1999

Orthodontics in 12-year-olds Evaluation of treatment in the primary and mixed dentition in general dental practice

Vetenskap  
1999
Lena Andrup, Kerstin Ekblom, Bengt Mohlin, 1999

Plast og protetikk

Vetenskap  
1999
I Eystein Ruyter, Svend Kaaber, Pekka K Vallittu, 1999

Plast- og glasionomerbaserede fyldnings- og cementeringsmaterialer

Vetenskap  
1999
Erik Christian Munksgaard, Hakon Nordbø, 1999

Resorberbar osteosyntes (LactoSorb®) vid sagittal ramusosteotomi

Vetenskap  
1999
Anders Westermark, 1999

Trygt i munden – farligt i miljøet?

Vetenskap  
1999
Dorthe Arenholt Bindslev, Hans Sundberg, 1999

Vävnadstoxisk reaktion vid subgingival spolning med tennfluoridlösning

Vetenskap  
1999
Staffan Sjostrom, Sotos Kalfas, 1999

Återanvändning av ortodontiska bågfästen – medicintekniska överväganden

Vetenskap  
1999
Maurits Persson, Nils Backman, Krister Lundstrom, Pal Resare, 1999

Akut omhändertagande av en anafylaktisk reaktion i en tandvårdssituation

Vetenskap  
2000
Mathias Lemberger ,Sofia Ring, 2000

Arbetsmiljörisker inom tandvården

Vetenskap  
2000
Ingrid Akesson, 2000

Benförlängning med distraktionsteknik – en ny käkkirurgisk metod

Vetenskap  
2000
Per Gunnar Nord, 2000

En metod för regelbunden rengöring och desinfektion av vattensystemet i dentala units*

Vetenskap  
2000
Ake Moller, Gunnar Dahlén, Jan-Ake Hallén, 2000
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch