/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 961 artiklar

Anmälningsärenden i anslutning till implantatstödd protetik

Vetenskap  
2001
Sven Kvint, Tomas Magnusson, 2001

Anmälningsärenden i anslutning till implantatstödd protetik

Vetenskap  
2001
Sven Kvint, Tomas Magnusson, 2001

Antibakteriell resistens med vekt på betalaktamaser

Vetenskap  
2002
Trude Handal,Ingar Olsen,, 2002

Antibakteriell resistens med vekt på betalaktamaser

Vetenskap  
2002
Trude Handal,Ingar Olsen,, 2002

Antibiotika – interaksjoner med vertsfaktorer

Vetenskap  
2002
Tore Midtvedt, 2002

Antibiotika – interaksjoner med vertsfaktorer

Vetenskap  
2002
Tore Midtvedt, 2002

Antibiotika – medikamentelle interaksjoner

Vetenskap  
2002
Per Lokken, Ingar Olsen, Olav Spigset,, 2002

Antibiotika – medikamentelle interaksjoner

Vetenskap  
2002
Per Lokken, Ingar Olsen, Olav Spigset,, 2002

Antibiotika – preparat och verkningsmekanismer

Vetenskap  
2002
Asa Sullivan,Carl Erik Nord,, 2002

Antibiotika – preparat och verkningsmekanismer

Vetenskap  
2002
Asa Sullivan,Carl Erik Nord,, 2002

Antibiotika för systemiskt bruk

Vetenskap Även om förskrivningen av antibiotika har minskat något inom tandvården, står tandläkarna i dag för sju procent av all antibiotikaförskrivning i Sverige. Det finns tecken som tyder på att en relativt stor andel av tandvårdens antibiotikarecept skrivs utan klara indikationer, vilket talar för att kunskapen om antibiotika och dentala infektioner behöver ökas.
2014
Bodil Lund, Gunilla Skoog, Bengt Götrick, Johan Blomgren, Ulrika Snygg-Martin

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet

Vetenskap  
2002
Anders Heimdahl, 2002

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet

Vetenskap  
2002
Anders Heimdahl, 2002

Antibiotika inom oralmedicinen

Vetenskap  
2002
Yrjo T Konttinen, Liisa Konttinen,, 2002

Antibiotika inom oralmedicinen

Vetenskap  
2002
Yrjo T Konttinen, Liisa Konttinen,, 2002

Antibiotika vid behandling av parodontala och periimplantära infektioner

Vetenskap Systemisk antibiotika kan övervägas att användas vid behandling av aggressiv parodontit eller svårbehandlade fall av avancerad parodontit. Den vetenskapliga evidensen gällande användandet av systemisk antibiotika som kompletterande behandling vid periimplantit är knapphändig och det finns inget behandlingsprotokoll som bevisats vara effektivt.
2018-10-21
Morten Enersen, Margareta Hultin, Eija Könönen, Anne Havemose Poulsen, Roger Simm

Antibiotika vid endodontiska behandlingar

Vetenskap  
2002
Goran Sundqvist,Markus Haapasalo,, 2002

Antibiotika vid endodontiska behandlingar

Vetenskap  
2002
Goran Sundqvist,Markus Haapasalo,, 2002

Antibiotika vid parodontala behandlingar

Vetenskap  
2002
Sirkka Asikainen,Gunnar Dahlén,Bjorn Klinge, Ingar Olsen,Jytte Westergaard,, 2002

Antibiotika vid parodontala behandlingar

Vetenskap  
2002
Sirkka Asikainen,Gunnar Dahlén,Bjorn Klinge, Ingar Olsen,Jytte Westergaard,, 2002
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch