Protetik för den åldrande patienten

Vetenskaplig artikel 8 feb 2017
Dela artikeln
I denna artikel diskuteras behovet av att ersät­ta förlorade tänder hos sköra äldre som behand­las i allmäntandvården. Dessa patienter kan vara svåra att informera och osäkerhet kan uppstå om de förstått och är klara över konsekvenser­na av valet av behandling. Detta kräver medve­tenhet om gränserna för vad som är godtagbar vård. Till exempel kan ersättning av förlorade ”viktiga” tänder behöva göras även om optimal förbehandling och full kontroll av orala sjukdo­mar inte uppnås.
Protetik för den åldrande patienten Läs artikeln som pdf här
Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Just nu uppdaterar vi systemet. Om problemen med inloggning kvarstår om ett dygn, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch