Pulpasmärta och periapikal smärta

Vetenskaplig artikel 22 jan 2016
Dela artikeln
Akut tandvärk uppkommer oftast vid inflammatoriska tillstånd i tandpulpan eller de periradikulära vävnaderna som omger tanden, men det är inte alltid lätt att komma fram till en diagnos och bestämma vilken behandling som är lämplig. Anamnesen och strategin för den kliniska undersökningen är av avgörande betydelse. Denna artikel fokuserar på diagnostik och behandling av pulpit, pulpanekros och apikal parodontit, parodontala abscesser och endo-parodontala lesioner,
Jonasson et al Läs artikeln som pdf här
Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Nordiskt tema: Smärta och smärtkontroll"

Nordiskt tema: Smärta och smärtkontroll – introduktion

Vetenskap Årets vetenskapliga nordiska tema handlar om smärta och smärtkontroll. Sammanlagt kommer åtta artiklar att publiceras, fördelade på årets tre första nummer av Tandläkartidningen.
22 jan 2016

Från akut till kronisk smärta

Vetenskap Kunskaperna om de molekylära mekanismerna bakom överföringen och moduleringen av smärtsignaler har ökat dramatiskt under senare år. I den här artikeln ger vi bland annat en översikt över vilka nervbanor och områden i hjärnan som är involverade i smärtupplevelsen, de viktigaste mediatorerna, receptorerna och jonkanalerna samt perifera och centrala mekanismer bakom ökad smärtkänslighet och långvarig smärta. Vi ger också några praktiska tips för att minska smärta, baserade på aktuell neurobiologisk forskning och kliniska erfarenheter.
22 jan 2016

Pulpasmärta och dentinsmärta

Vetenskap Pulpasmärta och dentinsmärta kan orsaka patienten avsevärda besvär, och många faktorer påverkar utvecklingen av smärtan och hur länge den kvarstår. Diagnos och behandling är därför ofta ett problem för tandläkaren. Goda kunskaper om de underliggande strukturerna och smärtmekanismerna är en förutsättning för lyckad smärtbehandling.
22 jan 2016

Kroniska smärttillstånd i ansiktsregionen

Vetenskap Kronisk ansiktssmärta, i synnerhet temporomandibulär dysfunktion (TMD), är vanlig hos den vuxna populationen. Symtomen kan överlappa smärtor från tänder och parodontium. Det är därför viktigt att tandläkaren kan diagnostisera och behandla de vanligast förekommande kroniska smärttillstånden. Denna artikel behandlar TMD och neuropatiska ansiktssmärtor såsom persisterande idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi, trigeminusneuralgi och posttraumatisk trigeminusneuropati. De senaste kunskaperna om patofysiologi presenteras med en beskrivning av evidensbaserade behandlingsmetoder.
19 feb 2016

Smärtor i munslemhinnan

Vetenskap Det är viktigt för tandläkaren att känna till vilka sjukdomar som kan orsaka smärtor i munslemhinnan för att kunna erbjuda patienterna lämplig vård. I denna artikel fokuserar vi på de vanligaste lokala och systemiska sjukdomarna som kan orsaka smärtor i munhålan, samt deras kliniska kännetecken och behandling.
19 feb 2016

Orofacial smärta och käkfunktionsstörningar

Vetenskap Smärta och funktionsstörningar i käksystemet är vanliga symtom och därmed tillstånd som en tandläkare förväntas kunna hantera i sin tandläkarpraktik. I de nationella behandlingsriktlinjerna rekommenderas i första hand rådgivning och beteendeinriktad behandling, i syfte att medvetandegöra patienten och ändra skadliga beteenden. Vetenskapliga studier och kostnadseffektivitetsanalyser ger stöd för behandling med bettskena och rörelseövningar, som under begränsad tid kan kombineras med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).
10 mar 2016

Utredning av patienter med smärtsamma käkfunktionsstörningar

Vetenskap I Norge pågår just nu ett arbete med att ta fram en nationell verksamhet för patienter med svårbehandlad orofacial smärta (käkfunktionsstörning, TMD). Programmet innefattar en systematisk multidisciplinär bedömning med en tvåårig uppföljning, tillsammans med nationella evidensbaserade riktlinjer för bedömning och behandling av TMD. Riktlinjerna ska kunna användas av läkare och tandläkare inom primärvården och kommer att bidra till förbättrad kvalitet på diagnos, behandling och kontroll av TMD-patienter.
10 mar 2016

Kroniska orofaciala smärtor i allmänpraktiken

Vetenskap Det är viktigt att ha ett praktiskt material tillgängligt för diagnostik och behandling av patienter med kroniska orofaciala smärtor. Denna artikel innehåller en checklista för diagnostik av de vanligaste smärttillstånden. Konservativa reversibla behandlingsmetoder är minst lika effektiva som invasiva behandlingar och innebär långt mindre risk för att skada patienten, så de bör vara förstahandsalternativ för de allra flesta patienter med kroniska orofaciala smärtor.
10 mar 2016

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch