Samarbetet inom forskningen ökar

Vetenskaplig artikel 27 jun 2011
Dela artikeln
Antalet personer involverade i svensk odontologisk forskning är förhållandevis stort, men medelåldern är hög, visar resultat av denna studie. Möjligheten att fortsätta med forskning efter disputation och hur det ska kombineras med eventuell specialistutbildning tillhör de viktigaste frågorna som kräver snar lösning. Studien visar också att svensk odontologisk forskning står sig väl internationellt och att samarbetet har ökat nationellt och internationellt.
Klingberg Dahllof Läs artikeln som pdf här
Dela artikeln
Författare

Gunilla Klingberg doc, Avd för pedodonti, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, ordf för Sveriges Tandläkarförbund E-post: gunilla.klingberg@tandlakarforbundet.se

Göran Dahllöf prof, Avd för ortodonti och pedodonti, Inst för odontologi, Karolinska institutet

Referenser:

1. Prop. 2010/11:1 Utgiftsområde 9.

2. Medicinska forskningsrådet. Swedish Odontological Research. MFR report 6, 1999.

3. Vetenskapsrådet. Allvarligt läge – en rapport om svensk odontologisk forskning. Vetenskapsrådets rapportserie 3:2007.

4. Ernberg M et al. Examina och utbildning inom svensk odontologisk forskning. Lägesrapport. Tandläkartidningen 2003;95:54–9.

5. SOU 2009:43. Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården. Slutbetänkande av Utredningen av den kliniska forskningen.

6. Socialstyrelsen. NPS Nationellt planeringsstöd. Årsrapport 2011. En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad.

7. Dahllöf G. Editorial. Int J Paediatr Dent 2010;20:81–2.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Just nu uppdaterar vi systemet. Om problemen med inloggning kvarstår om ett dygn, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch