Varför uppfattar tandläkare beprövad erfarenhet som de gör?

Vetenskap 17 sep 2020
Dela artikeln
Tandläkare och tandhygienister graderar beprövad och personlig erfarenhet som bas för sunt beslutsfattande högre än de som jobbar inom hälso- och sjukvården. Varför det är så är inte enkelt att besvara, men det är rimligt att anta att tandläkarnas syn på beprövad och personlig erfarenhet påverkas av rådande kunskapsläge, den organisation inom vilken de verkar samt gällande lagar och förordningar.
Sahlin et al Läs artikeln som pdf här
Dela artikeln

Andra artiklar i temat "VBE – Vetenskap och beprövad erfarenhet"

Så uppfattar tandläkare beprövad erfarenhet

Vetenskap Forskningsprogrammet Vetenskap och Beprövad Erfarenhet, VBE, har undersökt hur man inom tandvården samt hälso- och sjukvården ser på beprövad erfarenhet. Resultatet visar bland annat att tandläkare och tandhygienister graderar personlig erfarenhet, beprövad erfarenhet och vetenskaplig evidens högre än de som jobbar i hälso- och sjukvården.
2 jul 2020

Nya riktlinjer ska lyfta tandvården

SOCIALSTYRELSEN Socialstyrelsen arbetar med nya nationella riktlinjer för tandvården. Det är myndighetens största riktlinjearbete – alla kategorier, någonsin. Hundratals tandläkare medverkar. Målet är att få bästa möjliga tandvård.
6 apr 2020

Tandläkare positiva till beprövad erfarenhet

Tema VBE Tandläkare ser mycket positivt på beprövad erfarenhet, som de också anser väger tyngre än personlig erfarenhet. Det visar forskning som Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik arbetar med.
7 apr 2020

Allvarligt läge för odontologisk forskning

Tema VBE Kompetensbristen på lärosätena är tätt sammankopplad med det krisartade läget inom odontologisk forskning. Vetenskapsrådets siffror är dystra, både antalet ansökningar och beviljandegraden har sjunkit under de senaste tio åren. En ny satsning på en nationell forskar­skola skulle kunna vara en väg framåt.
14 apr 2020
Plusmaterial

Hon visar vägen in i yrket

Karriär Hur för man över kunskaper från ett långt arbetsliv till nya ­tandläkare? Det är Helena Pipping expert på, som erfaren handledare inom ­Folktandvården Västra Götaland.
27 apr 2020
Plusmaterial

Vad betyder VBE för dig?

Tema VBE Hur ser Sveriges tandläkare på vetenskap och beprövad erfarenhet? Vi frågade sex personer.
17 apr 2020

Frågor på det?

Tema VBE Närmare 300 tandläkarstudenter tar varje år tandläkarexamen från någon av Sveriges tandläkarutbildningar. Men vem avgör vad som ingår i utbildningen, och när förändras innehållet?
20 apr 2020
Plusmaterial

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch