Kommentarsvillkor på tandlakartidningen.se

Dela artikeln
För att få publicera texter, bilder och/eller annat material på tandlakartidningen.se, måste du registrera dig med namn och e-postadress. Du förbinder dig att ge korrekta uppgifter om vem du är. Kommentarer till artiklarna kan skrivas endast av den som är inloggad på sajten, det vill säga Tandläkartidningens prenumeranter och medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund.

Du är ansvarig

Du är själv ansvarig för det du låter publicera i kommentarsfältet på tandlakartidningen.se. Artikelkommentarerna omfattas inte av det utgivarskap enligt yttrandefrihetsgrundlagen som gäller för tandlakartidningen.se vilket bland annat innebär att den som skrivit en kommentar som strider mot lag kan komma att hållas personligen ansvarig.

Kommentarerna förhandsgranskas alltså inte, men Tandläkartidningen övervakar artikelkommentarerna i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Detta innebär att redaktionen kommer att ta bort kommentarer som bryter mot dessa regler eller på annat sätt är olämpliga.

Dina kommentarer kan komma att publiceras i den tryckta Tandläkartidningen.

Det här accepterar vi inte i kommentarsfältet:

Förtal, förolämpningar eller kommentarer som utgör hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga hot, uppvigling, olaga våldsskildring, brott mot personuppgiftslagen eller upphovsrättslagen.

Svordomar, obscena ord, sexuella anspelningar eller rena personangrepp.

Länkar till webbplatser som står i strid med lag eller har ett olämpligt innehåll, till exempel pornografiskt eller rasistiskt.

Användande av kommentarsfältet som ett led i marknadsföring eller i kommersiellt syfte.

Tandläkartidningen förbehåller sig rätten att oinskränkt ta bort/ändra kommentarinlägg som strider mot lag och/eller villkoren i detta avtal.

Friskrivningar

Tandläkartidningen har inget ansvar för de lagbrott eller andra eventuellt skadeståndsgrundande beteenden som enskild begår genom sina kommentarsinlägg på tandlakartidningen.se.

Tandläkartidningen ansvarar inte heller under några omständigheter varken för direkta skador eller indirekta skador, såsom utebliven vinst, ersättningsskyldighet mot tredje man, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster, som har sitt ursprung i åtkomsten eller användningen av tandlakartidningen.se, om inte annat följer av tvingande lag.

Lagring

Tandläkartidningen lagrar din e-postadress och din IP-adress om du skriver en kommentar på tandlakartidningen.se. Dessutom lagras det namn du anger som visningsnamn på sidan.

Dela artikeln
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch