Amalgam förbjuds helt

Kemikalieinspektionen 28 nov 2017
Dela artikeln
Undantaget från Sveriges förbud mot att använda dentalt amalgam upphör från 1 juli 2018. Det har Kemikalieinspektionen beslutat.

Sedan 1 juni 2009 har det varit förbjudet att använda dentalt amalgam på barn och ungdomar samt friska vuxna. Däremot har det varit möjligt att i undantagsfall använda amalgam på vuxna patienter inom sjukhustandvården – om det har funnits särskilda medicinska skäl och om andra behandlingsmetoder inte väntats ge tillräckligt bra resultat i det enskilda fallet.

Bara ett fåtal kliniker har utnyttjat undantaget på ett mycket begränsat antal patienter sedan 2009. Användningen är så låg att den inte motiverar undantaget, enligt Kemikalieinspektionen.

Den som ändå vill använda amalgam i enskilda fall efter den 1 juli nästa år kan söka dispens hos Kemikalieinspektionen.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch