Tandvårdkedja kastas ut från tandvårdsstödet

Tandvårdskedjan My Dentist avansluts från det statliga tandvårdsstödet efter beslut av Försäkringskassan. "Det är den mest ingripande åtgärden", säger Joakim Rådeström, områdeschef på Försäkringskassan.

Nyheter

”Jämlik tandvård” poppis när riksdagen motionerar

Under den allmänna motionstiden i år inkom 31 motioner rörande tandvård. De socialdemokratiska motionärerna var flitigast med 14 motioner, medan det inte inkom någon motion från vare sig Liberalerna eller Kristdemokraterna.

Nyheter

Många besökare på riksstämman i Umeå

I år deltog 1 840 personer i den odontologiska riksstämman. Det är det största antalet deltagare sedan innan pandemin.

Riksstämman

Röster om riksstämman i Umeå

Tandläkartidningen bevakade Odontologisk riksstämma i Umeå och träffade en rad besökare. Vi tog pulsen på några av dem. Vad tycker du om årets riksstämma? Vad har du tittat och lyssnat på i år?

Riksstämman

Mats Bågesund vann pris för bästa forskningsrapport

Mats Bågesunds rapport om förenklad kariesbehandling med resinbaserad försegling vann priset för bästa forskningsrapport på årets odontologiska riksstämma.

Riksstämman

Michael Karlstén årets Sverkerpristagare

Tandläkaren Michael Karlstén är årets Sverkerpristagare. Han får priset för sitt framgångsrika arbete med estetisk tandvård som utförs med minimala ingrepp.

Riksstämman

”På många håll finns det inte ens en tandläkare att köa till”

Betydande tandläkarbrist och ojämlik tandvård – i norrlandsregionerna är man trött på utredningar och att skynda långsamt. Frågan om jämlik tandvård engagerade när den debatterades på riksstämmans första dag.

Riksstämman

Nära en miljon kronor till odontologisk forskning

Elva forskare får i år medel ur Svenska Tandläkare-Sällskapets vetenskapliga fonder. Totalt delas 800 000 kronor ut.

Nyheter

Tandvårdskliniker misstänks för inblandning i penningtvätt

Två tandläkarmottagningar i Stockholmsområdet misstänks vara inblandade i penningtvätt, olaglig hantering av patientuppgifter och fusk med tandvårdsbidrag. Två män sitter häktade i väntan på åtal. Båda förnekar brott.

Nyheter

Ny avhandling: Vårdhygien vid rotbehandlingar

Tandläkaren Leona Malmberg har disputerat vid Malmö universitet med en avhandling om infektionskontroll vid endodontiska behandlingar.

Nyheter

Debatt: Fler risker med protetiska behandlingar utomlands

"Vi inom professionen har ett ansvar att förtydliga risker för patienter som överväger att få sin implantatbehandling utförd utomlands. Inom specialisttandvården ser vi en ökning av remisser som rör patienter som fått protetisk behandling utomlands", skriver tre specialister i oral protetik i ett debattinlägg.

Debatt

Finns 19 mottagningar – sjukhuskliniken remitterade övervägande till en

Käkkirurgiska kliniken på Sus i Lund har brottats med långa köer och därför tvingats skicka patienterna vidare. 88 procent av remisserna i år har dock gått till en privat käkkirurgiklinik i Malmö, rapporterar Sydsvenskan.

Nyheter

Lena Rignell får årets Gotthard Dahlén-medalj

Tandläkaren Lena Rignell tilldelas Gotthard Dahlén-medaljen för sitt engagemang för Sveriges Tandläkarförbund, bland annat för att hon har varit förbundets representant i farmakologiska frågor.

Riksstämman

Ny tandvårdsmässa äger rum i Stockholm

I mitten av november hålls Swedish Dental Expo, en mässa för tandvårdsbranschen som lanserades av Stockholmsmässan och Föreningen Svensk Dentalhandel för ett drygt år sedan. Detta efter att Svenska Tandläkare-Sällskapet meddelat att Odontologisk Riksstämma år 2023 ska hållas i Umeå.

Nyheter

Förbundet: Regionerna lever inte upp till tandvårdslagen

Långa väntetider och pressad arbetsmiljö – bilden av en ansträngd tandvård i norra Sverige bekräftas i en enkätundersökning som Sveriges Tandläkarförbund gjort. ”Frågan måste ställas om regionerna lever upp till sin lagstadgade skyldighet”, skriver man i en ny rapport.

Nyheter

”Märkligt och provocerande” – Tandläkarsverige tycker till om anmälningsplikten

Vad anser egentligen tand­läkarna om förslaget om anmälningsplikt av papperslösa? Tandläkartidningen har tagit tempen på såväl läsarnas som tandvårdsorganisationernas synpunkter.

Nyheter

Nytt nummer: Nummer 9

Nu är Tandläkartidningen nummer 9 ute. Vad tycker Tandläkarsverige om anmälningsplikten av papperslösa? Svaret hittar du i det nya numret. Möt också Tandläkar-Sällskapets ordförande Per Vult von Steyern på hans nya jobb som vd för NIOM, samt få nya insikter i hur du hanterar tandvårdsrädsla. Och mycket mer!

Nyheter

Hon är ny tandvårdschef i Region Blekinge

Den tidigare tandsköterskan och tandhygienisten Yvonne Strandh är ny tandvårdschef i Region Blekinge. Hon efterträder Håkan Bergevi som hösten 2022 fick lämna tjänsten efter att betalat ut pengar till medarbetare på ett felaktigt sätt.

Personnytt

Han belönas för arbete med äldres tandvård

Göran Friman, privattandläkare och bedömningstandläkare i Region Värmland, får bidrag från Tandläkarförbundets fond för hälsobefrämjande insatser för bland annat arbetet med äldres munhälsovård.

Riksstämman

Göteborg startar universitetstandvård

Folktandvården i Västra Götaland och Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet etablerar nu i ett fördjupat samarbete universitetstandvård. Modellen är den första i sitt slag.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons