Befarad brist på utrustning stoppas efter beslut i ministerrådet

Övergångstiden till EU-förordningen Medical Device Regulation (MDR) rörande medicintekniska produkter förlängs. Det står klart efter att EU:s ministerråd klubbat igenom EU-kommissionens förslag. För tandvården innebär detta att den befarade bristen på utrustning nu avvärjts.

Nyheter

Tandvårdspatienter inte lika nöjda i år

Runt en av tio patienter har valt sin nuvarande tandvårdsklinik på grund av priset. Det är dubbelt så stor andel jämfört med förra året. Det visar en ny enkät gjord av Svenskt Kvalitetsindex. Enkäten visar också att patienter är mindre nöjda med tandvården i år.

Nyheter

Debatt: Hög tid för konstruktiv dialog

Debatt: Representanter för Sveriges tandläkarutbildningar svarar gemensamt på Raimo Pälvärinnes efterlysning av en programförklaring för den framtida utbildningen.

Debatt

Är ditt journalsystem en medicinteknisk produkt?

Det råder olika åsikter om hur journalsystem ska uppfattas, och det nya regelverket lämnar tolkningsutrymme.

Nyheter

Västernorrland testar längre revisionsintervall

Barn och unga får vänta längre på undersökning, och unga vuxna får själva boka in tider. Så reformerar Folktandvården Västernorrland sin allmäntandvård för att frigöra resurser för vuxenpatienter.

Nyheter

Björn Klinge hedersdoktor i Finland

Björn Klinge blir hedersdoktor vid Åbo universitet 26 maj.

Nyheter

Inga nya endodontister förra året

76 tandläkare fick specialistbevis från Socialstyrelsen 2022, men inte en enda var endodontist. Här är hela listan.

Personnytt

Hot mot personal visar inga tecken på att avta

Omkring en av tio män och närmare två av tio kvinnor uppger att de nyligen har utsatts för våld eller hot i arbetet, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Tandvården är inget undantag.

Nyheter

Nytt nummer: Nummer 2

Nu är Tandläkartidningen nummer 2 ute.

Nyheter

Nytt förslag till förändringar i tandvårdsstödet

Nu är förslaget på förändringar i det statliga tandvårdsstödet ute på remiss. I år handlar det bland annat om tandvård på distans, om kirurgiska åtgärder och om enklare konstruktioner för att åtgärda en tandlucka.

Nyheter

Tandtekniker årets företagare i Ystad

Anders Linderoth, vd på Tandtekniska Laboratoriet i Ystad är årets företagare i Ystad 2022.

Personnytt

Han tar över befälet på tandläkarhögskolan i Malmö

Sedan början av året är Per Alstergren ny dekan vid Malmö universitets odontologiska fakultet.

Nyheter

Löner hänger inte med inflationen i år

Lönerna lär inte öka lika mycket som kostnaderna för anställda tandläkare 2023, enligt Anna Cestar, ombud och jurist på Tjänstetandläkarna (TT).

Nyheter

Hon fick kämpa för att bli tandläkare

Constance Elbe banade väg för svenskor som ville bli tandläkare i Sverige.

Nyheter

Få klagomål till IVO leder till kritik

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tog emot 271 klagomål om tandvårdsbehandlingar förra året. 46 klagomålsärenden avslutades med kritik.

Nyheter

Fortfarande brist på tandläkare i Sverige

Det är brist på tandläkare i 17 regioner i Sverige. 13 regioner uppger en brist på specialisttandläkare. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Nyheter

Stafettandläkare finns i flera regioner

Flera regioner löser numera bristen på tandläkare med externa eller interna stafettandläkare.

Nyheter

Nya regler för medicintekniska produkter

Europaparlamentet stödjer europeiska kommissionens förslag om en förlängd övergångsperiod till Medical Device Regulation (MDR).

Nyheter

Regionerna bör betala för tandvård orsakad av våld

Tandvård till våldsutsatta ska inte kosta patienten mer än ett vanligt läkarbesök. Det är regionerna som istället ska ta smällen för att återställa skador efter våld i nära relationer. Det föreslår den statliga utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn.

Nyheter

Tandsköterskor ångrar sitt yrkesval

Många tandsköterskor ångrar sitt yrkesval, visar en enkät som fackförbundet Vision har gjort.

Nyheter

Hälften har hörselskydd

Av dem som svarade på Tandläkartidningens webbfråga i december 2022 använder knappt hälften, 48 procent, hörselskydd i jobbet.

Arbetsmiljö

Många tandblekningsprodukter har brister

Åtta av tio tandblekningsprodukter som Läkemedelsverket har granskat hade brister i innehåll eller märkning.

Nyheter

Tydliga regionala skillnader i ortodontivården

Det är skillnad på ortodontivården i landets regioner. Det har Svenska Ortodontiföreningen konstaterat i en enkätundersökning.

Nyheter

Maja Lovbrandt är årets ledare i Region Stockholm

Tandläkaren Maja Lovbrant, klinikchef vid Folktandvården Handen, fick i år Regions Stockholms ledarskapspris Gyllene äpplet.

Nyheter

Debatt: Nu måste lärosätena visa musklerna

De fyra lärosätena bör möta berörda parter för konstruktiva samtal om tandläkares kompetens i framtiden. Det skriver tandläkaren och före detta tandvårdsdirektören Raimo Pälvärinne i en debattartikel.

Debatt

Informationen till patienterna brister

Tandvården i Sverige måste bli bättre på att upplysa patienter om behandlingsalternativ och priser. Samtidigt känner närmare en fjärdedel av vårdtagarna varken till tandvårdsstödet eller högkostnadsskyddet, visar en undersökning.

Nyheter

Nytt nummer: Nummer 1

Nu är Tandläkartidningen nummer 1 ute.

Nyheter

Grattis alla nya tandläkare i Umeå!

Tandläkartidningen gratulerar alla tandläkarstudenter som tagit examen i Umeå, januari 2023!

Nyheter

Grattis alla nya tandläkare i Göteborg!

Tandläkartidningen gratulerar alla tandläkarstudenter som tagit examen i Göteborg, januari 2023!

Nyheter

Nya rutiner för rapportering av allvarliga tillbud

Från och med nu ska rapportering om tillbud och säkerhetsåtgärder för medicintekniska produkter ske via en e‑tjänst hos Läkemedelsverket.

Nyheter

Tandläkarlöner fortsätter att stiga

Lönerna för allmäntandläkare fortsätter att stiga. Under 2022 steg lönen i genomsnitt med två tusen kronor per månad. Det visar lönestatistik från Tjänstetandläkarna (TT).

Nyheter

Per Alstergren är ny dekan i Malmö

Sedan den 1 januari i år är Per Alstergren dekan vid den odontologiska fakulteten vid Malmö universitet.

Nyheter

Per Vult von Steyern blir vd på NIOM

Per Vult von Steyern, professor i oral protetik och materialforskare vid Malmö universitet, har utsetts till ny VD för Nordic Institute of Dental Materials (NIOM) i Norge.

Nyheter

Ny EU-lag avvärjer hot mot patientsäkerheten

Om ett år stoppas tillverkningen av tusentals medicintekniska produkter. Detta eftersom certifikaten löper ut. EU-kommissionen har insett att situationen kan bli katastrofal, och har skyndsamt arbetat fram ett lagförslag som ger tillverkarna mer tid för förnyelse av certifikaten.

Nyheter

Kajsa Henning Abrahamsson ny professor i Göteborg

Kajsa Henning Abrahamsson är ny professor i oral hälsovetenskap vid Göteborgs universitet.

Nyheter

Webbtopp 2022: Pandemi, politik och nya riktlinjer

Allra mest läst på webbplatsen var för tredje året i rad artiklar om covid-19. Bland de artiklar som har publicerats i år väckte de som handlade om riktlinjer och politiska förslag mest intresse.

Nyheter

Tandläkarutbildning i Jönköping får avslag på nytt

Jönköping University får återigen avslag på sin ansökan om en tandläkarutbildning. Den särskilda bedömargruppen som granskat ansökan på uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) anser att universitet saknar förutsättningar för att utfärda examen.

Nyheter

Tusentals dentala produkter kan fasas ut nästa år

Över tusen medicintekniska produkter inom svensk hälso- och sjukvård försvinner snart från marknaden, eftersom certifikaten löper ut vid årsskiftet. Nu föreslår EU-kommissionen att övergångstiden förlängs.

Nyheter

Till minne av Hilda Zollitsch

Med stor sorg och förtvivlan tog vi i mitten av december emot besked att Tandläkartidningens chefredaktör Hilda Zollitsch hastigt har gått bort.

Nyheter

Visselblåsarfunktion nu i alla regioner

För ett år sedan infördes den nya lagen om visselblåsning. Efter en trög start har nu alla regioner en visselblåsarfunktion på plats.

Nyheter

Tandvårdsdirektör tvingas lämna sin tjänst

Region Blekinges tandvårdsdirektör Håkan Bergevi fick i november lämna sin tjänst omgående efter att under en längre tid ha betalat ut felaktig övertidsersättning, omkring 800 000 kronor, till medarbetare i tandvårdsförvaltningen.

Nyheter

Jönköpings läns tandläkareförening firar 110 år

I år firar Jönköpings läns tandläkareförening 110 år. Tandläkaren Simon Weingut berättar om föreningens historia.

Nyheter

Allt fler tandläkare förlorar legitimationen

Fler tandläkare än någonsin blir av med sin legitimation. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ser ett tydligt samband mellan ökat fusk med tandvårdsstödet och en patientsäkerhet som sätts ur spel.

Nyheter

Nytt nummer: Nummer 12

Nu är Tandläkartidningen nummer 12 ute.

Nyheter

Ungas munhälsa kan bli del av nytt hälsoprogram

Socialstyrelsen föreslår i en ny rapport att munhälsa och tandvård blir en del av ett nytt nationellt hälsoprogram för barn och unga.

Nyheter

Cyberattack lamslår klinik i Sunne

Sedan i fredags ligger Ramin Lotfis klinik i Sunne nere efter en cyberattack. Alla digitala system har drabbats och hackarna kräver nu en lösensumma för att häva krypteringen. Den försäkring som Ramin Lotfi tecknat genom Privattandläkarna täcker dock inte cyberattacker.

Nyheter

En av fyra fick plats på tandläkarutbildningen

Det är fortsatt högt söktryck till tandläkarutbildningen, med över fyra förstahandssökande per plats. Av dem som har antagits till vårterminen är de flesta kvinnor och under 25 år.

Nyheter

Fyra miljoner till forskning om högfrekventa vibrationer

Nu startar ett projekt i Västra Götaland där man ska undersöka vibrationer och förekomst av kärl- och nervskador inom tandvården. Projektet har fått medel från Afa försäkring.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons