Om Tandläkartidningen

Tandläkartidningen är sedan 1909 Sveriges Tandläkarförbunds organ. Papperstidningen ges ut i 7 700 exemplar (TS-kontrollerad upplaga 2023). Den når därmed majoriteten av alla tandläkare i Sverige: folktandvårdens anställda, privattandläkare, de odontologiska lärarna vid de fyra lärosätena samt majoriteten av studenterna.

 

Tandläkartidningen bevakar alla frågor som berör tandläkaren i dennes yrkesutövning: odontologisk vetenskap, tandvårdspolitik, etik, patientsäkerhet, arbetsmiljö, material och metoder.

 

www.tandlakartidningen.se/ publicerar vetenskapliga artiklar och mycket annat ur papperstidningen samt nyheter som är unika för webbplatsen. Hela tidningen finns att läsa digitalt i appen.

 

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Norberg

 

Läs mer om Tandläkarförbundet på www.tandlakarforbundet.se

 

Om du letar efter material från Swedish Dental Journal hittar du detta på Tandläkarförbundets webbplats.

 

På Sveriges Tandläkarförbunds webbplats hittar du information om hur Tandläkartidningen och Sveriges Tandläkarförbund hanterar personuppgifter.