Om Tandläkartidningen

Dela artikeln

Tandläkartidningen är sedan 1909 Sveriges Tandläkarförbunds organ. Papperstidningen ges ut i 8 700 exemplar. Den når därmed alla tandläkare i Sverige: folktandvårdens anställda, privattandläkare, de odontologiska lärarna vid de fyra lärosätena samt majoriteten av studenterna.

Tandläkartidningen läses också av övriga medlemmar i tandvårdsteamet samt politiker och företrädare för myndigheter inom tandvårdsområdet.

Tandläkartidningen bevakar alla frågor som berör tandläkaren i dennes yrkesutövning: odontologisk vetenskap, tandvårdspolitik, etik, patientsäkerhet, material och arbetsplatsfrågor.

www.tandlakartidningen.se/ publicerar vetenskapliga artiklar och mycket annat ur papperstidningen samt nyheter och bloggar som är unika för webbtidningen. Hela tidningen finns att läsa bakom inloggning.

Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch

Läs mer om Tandläkarförbundet på www.tandlakarforbundet.se.

Om du letar efter material från Swedish Dental Journal hittar du detta på Tandläkarförbundets webbplats.

På Sveriges Tandläkarförbunds webbplats hittar du information om hur Tandläkartidningen och Sveriges Tandläkarförbund hanterar personuppgifter.

Dela artikeln
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch