Om Tandläkartidningen

Dela artikeln

Tandläkartidningen är sedan 1909 Sveriges Tandläkarförbunds organ. Papperstidningen ges ut i 8 500 exemplar (TS-kontrollerade upplaga). Den når därmed alla tandläkare i Sverige: folktandvårdens anställda, privattandläkare, de odontologiska lärarna vid de fyra lärosätena samt majoriteten av studenterna.

Tandläkartidningen bevakar alla frågor som berör tandläkaren i dennes yrkesutövning: odontologisk vetenskap, tandvårdspolitik, etik, patientsäkerhet, arbetsmiljö, material och metoder.

www.tandlakartidningen.se/ publicerar vetenskapliga artiklar och mycket annat ur papperstidningen samt nyheter och bloggar som är unika för webbplatsen. Hela tidningen finns att läsa bakom inloggning på webbplatsen eller i appen.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch

Läs mer om Tandläkarförbundet på www.tandlakarforbundet.se.

Om du letar efter material från Swedish Dental Journal hittar du detta på Tandläkarförbundets webbplats.

På Sveriges Tandläkarförbunds webbplats hittar du information om hur Tandläkartidningen och Sveriges Tandläkarförbund hanterar personuppgifter.

Dela artikeln
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch