Misstänkt fusk med tandvårdsstödet – förlorar legitimationen

Efter ett anonymt tips om fusk med det statliga tandvårdsstödet öppnade IVO en utredning om tandläkarens yrkesutövning. Granskningen visar att det finns omständigheter som tyder på fusk, och tandläkaren har nu förlorat sin legitimation.

Etik

Trepanerade tänder utan diagnos

Tandläkaren trepanerade två tänder utan endodontisk diagnos och till slut fick tänderna dras ut. I tio patientfall bedömer Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att tandläkaren agerat oskickligt.

Etik

Tandläkare bortsåg från allvarlig tandlossningssjukdom

Tandläkarens undersökningar och diagnostik brister i tretton patientjournaler. Bland annat lät tandläkaren bli att behandla en allvarlig tandlossningssjukdom hos en 25-årig patient. Tandläkaren får nu genomgå en prövotid på tre år.

Etik

Lämnade infekterad rotrest i käkbenet – får prövotid

Tandläkaren lämnade en infekterad rotrest och påbörjade protetisk behandling. Både Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), anser att han uppvisat oskicklighet i yrkes­utövningen. Nu får tandläkaren genomgå en prövotid på tre år.

Etik

Prövotid efter bristande journalföring

Tandläkaren strök merparten av de ursprungliga daganteckningarna i fem patientjournaler och ersatte dem med nya, långt efter att behandlingarna ägt rum. Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tandläkaren på ett systematiskt sätt ändrat uppgifterna för att slippa bli granskad.

Etik

Placerade krona på bristande rotfyllning

Efter att en tandläkare uppvisat oskicklighet i yrkesutövningen får hon genomgå en prövotid på tre år. Både IVO och HSAN har funnit stora brister i diagnostiken och dokumentationen.

Etik

Tog bort käkben utan diagnos – förlorar legitimationen

Trots att patienterna inte var färdig­utredda genomförde tandläkaren omfattande käkkirurgiska ingrepp. Utöver de biopsier som tandläkaren tog utförde hon direkt stympande operationer. Det anser Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som nu drar in tandläkarens legitimation.

Etik

Prövotid efter stora brister i journalen

Prövotid i tre år blir påföljden för en tandläkare som uppvisat stora brister i sin yrkesutövning. Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, ville att tandläkarens legitimation skulle dras in, men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. stannar vid prövotid. Tandläkaren medger att journalföringen inte är acceptabel och inser att den måste förbättras.

Etik

Skrev ut läkemedel utan undersökningar

En tandläkare får genomgå en treårig prövotid efter bristfällig vård och stora brister i journalföringen, men slipper indragen legitimation.

Etik

Lämnade kvar döda rotrester i käkbenet – förlorar legitimationen

Tandläkaren påbörjade behandlingarna utan undersökningar. Journalanteckningarna innehåller i stort sett ingen information om status och behandling. Döda rotrester lämnades kvar. Hos fem patienter lämnades stora karies­angrepp utan åtgärd. I samtliga discipliner uppvisar tandläkaren stora brister. Nu drar HSAN in legitimationen.

Etik

Cancer i käken missades

En patient remitterades till en käkkirurgisk klinik i Svealand för att hon hade värk och nedsatt känsel i käkleden. Hon behandlades för bland annat osteomyelit men symtomen kom tillbaka. Först nio månader efter att hon remitterades uppdagades det att hon hade cancer.

Etik

Stora brister hos verksamheter som utför estetiska behandlingar

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en riktad tillsyn av verksamheter som utför estetiska behandlingar. IVO har hittat allvarliga brister.

Nyheter

Tandläkare struntade i kariessanering

En tandläkare får sin legitimation in­dragen efter att i flera fall ha struntat i kariessanering. I nio patientfall finner HSAN allvarliga brister och slår fast att tandläkaren uppvisar grov oskicklighet.

Etik

Tandläkare behåller leg men får prövotid

En tandläkare i Stockholm har visat stora brister i sin yrkesutövning. IVO ville att hans legitimation skulle dras in, men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) säger nej. Tandläkaren får istället prövotid i tre år.

Etik

Tänder fick dras ut efter felbehandling

Tandläkarens behandlingar ledde till skador hos flera patienter och ett flertal tänder fick dras ut.

Etik

Äldre tandläkare får prövotid

En tandläkare i 80-årsåldern får tre års prövotid.

Etik

Fler klagar till patientnämnden om tandvård

Patientnämnden i Region Stockholm tog emot en fjärdedel fler klagomål relaterade till tandvården förra året jämfört med året innan.

Nyheter

Tandläkare nonchalerade varning

Trots varning från HSAN fortsatte tandläkaren att uppvisa stora brister. Nu återkallas legitimationen.

Etik

Få klagomål till IVO leder till kritik

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tog emot 271 klagomål om tandvårdsbehandlingar förra året. 46 klagomålsärenden avslutades med kritik.

Nyheter

Satte in kronor trots obehandlad karies

Efter elva besök hos tandläkaren fick patienten nog. Behandlingarna visade sig ha allvarliga brister, och IVO riktar nu kritik mot tandläkaren som bedöms ha varit grovt oskicklig.

Etik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen bevakar anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som gäller tandvården, och skriver om myndighetens beslut.