Debatt: Fler risker med protetiska behandlingar utomlands

"Vi inom professionen har ett ansvar att förtydliga risker för patienter som överväger att få sin implantatbehandling utförd utomlands. Inom specialisttandvården ser vi en ökning av remisser som rör patienter som fått protetisk behandling utomlands", skriver tre specialister i oral protetik i ett debattinlägg.

Debatt

Debatt: Enhetliga regler för gipsmodeller saknas

Hur länge behöver egentligen gipsmodeller sparas? Tandläkare Hans Ankarblom efterlyser i ett ett debattinlägg tydligare besked om vad som gäller.

Debatt

Replik: förbundet svarar om anmälningsplikten

”Förbundet är politiskt obundet. Vi ska representera alla medlemmar. För oss är det viktigt med en levande och aktiv diskussion om politiska frågor som rör tandvård”, skriver Tandläkarförbundets ordförande Chaim Zlotnik i ett svar i debatten om anmälningsplikt.

Debatt

Debatt: ”Vi behöver förbundets oreserverade stöd”

Det är välkommet att förbundet utrycker att man är "bekymrat" inför den fortsatta utredningen av anmälningsplikt av papperslösa, men man måste kunna förklara i klartext var man står i frågan, skriver Henrik Berlin och Gunilla Klingberg, specialister i barntandvård, i ett debattinlägg.

Debatt

Debatt: Döda inte vår arbetsglädje med dåliga upphandlingar

Det är dags att regionerna tänker om och skapar upphandlingar som utformas för att passa tandteknikbranschen, skriver Torbjörn Åkesson, ledamot i Sveriges Tandteknikerförbund i en debattartikel.

Debatt

Replik: ”Ramarna styrs inte av naturlagar”

Debatten om löneläget i Dalarna fortsätter. "Tandvårdschefen bekräftar vår kritik" skriver Tjänstetandläkarna Dalarna, i en replik.

Debatt

Debatt: Kvaliteten på rotfyllningar måste förbättras

I ämnet endodonti har de teknologiska framstegen varit betydande under de senaste decennierna. Trots det ser vi inga påtagliga förbättringar i rotfyllnings­kvalitet och behandlingsresultat i Sverige jämfört med för 50 år sedan.

Debatt

Replik till Tandläkarförbundet: ”Det är viktigt att inte ducka för dessa frågor”

Diskussionen om Tandläkarförbundets beslut att inte skriva under debattartikeln om papperslösas rätt till vård fortsätter. I en replik till förbundsordförande Chaim Zlotnik ifrågasätter två specialister i barntandvård förbundets hållning.

Debatt

Replik: Regionen svarar på TT Dalarnas lönekrav

"Vi kan bara beklaga att ni inte är nöjda med årets lönerevision, men det är de ekonomiska ramar vi har att förhålla oss till", skriver Karin Gunnars Hellgren, Tandvårdschef Region Dalarna Folktandvården.

Debatt

Replik: Förbundet svarar om uppropet om rätt till vård

Sveriges Tandläkarförbund sympatiserar med debattörerna till debattinlägget den 25 maj. En publicerad debattartikel går dock inte att skriva under i efterhand. Det svarar förbundet angående debatten om rätten till vård på lika villkor.

Nyheter

Debatt: ”Sämsta lönebudet i landet hittills – TT Dalarna avfärdar regionens skambud”

Trots att Region Dalarna länge haft svårt att locka tandläkare har man i årets lönerörelse valt att lägga rikets hittills lägsta slutbud, 1,96 procent, till tandläkarkollektivet, skriver Tjänstetandläkarna i Dalarna i ett debattinlägg. ”Det är ett skambud som vi förstås förkastar”, skriver man i artikeln.

Debatt

Debatt: Varför skriver inte Tandläkarförbundet under uppropet om rätt till vård?

Flera vårdprofessioner och fackförbund – dock inte Tandläkarförbundet – kräver i en gemensam debattartikel att flera förslag i Tidöavtalet dras tillbaka. Det handlar bland annat om papperslösas rätt till tandvård. Nu krävs förbundet på svar för sitt agerande.

Debatt

Replik: ”Förstatligande inte lösningen på tandvårdens problem”

Tandläkarförbundet anser inte att mer regleringar och ökad statlig styrning löser problemet med den ojämna tillgången till tandläkare i landet. Det skriver förbundet i en replik på debattinlägget från Norrfyrans tandvårdschefer. Däremot vill man se mer resurser till barntandvården.

Debatt

Debatt: Det är dags att våga säga att barntandvård är viktigt

I media larmas om att regionerna inte hinner med barntandvården. Men när tunga vårdföreträdare beskriver barntandvården som en börda är det både onyanserat och leder diskussionen fel, skriver två barntandvårdsexperter i ett debattinlägg.

Debatt

Politiker: ändra tandvårdslagstiftningen – nu!

Tandvårdslagen bör ändras för att säkerställa att patienter med störst behov erbjuds tandvård först, skriver fyra tandvårdschefer i Folktandvården i norra Sverige.

Debatt

Debatt: Hög tid för konstruktiv dialog

Representanter för Sveriges tandläkarutbildningar svarar gemensamt på Raimo Pälvärinnes efterlysning av en programförklaring för den framtida utbildningen.

Debatt

Debatt: Nu måste lärosätena visa musklerna

De fyra lärosätena bör möta berörda parter för konstruktiva samtal om tandläkares kompetens i framtiden. Det skriver tandläkaren och före detta tandvårdsdirektören Raimo Pälvärinne i en debattartikel.

Debatt

Debatt: Folktandvården har förlorat sin idé

"Folktandvården kommer att gå under, och i skrämmande stor omfattning har så redan skett." Det skriver tandläkare Börje Vickberg som svar på Raimo Pälvärinnes och Gunilla Swanholms tidigare debattinlägg om Folktandvården.

Debatt

Debatt: Är folktandvården på väg mot sin undergång?

"Folktandvården är på väg mot sin undergång om inget görs inom folktandvården nationellt, och på den politiska arenan, i denna fråga". Det skriver tandläkaren och före detta tandvårdsdirektören Raimo Päivärinne i en debattartikel.

Debatt

Debatt: ”Bättre samverkan skulle lösa problemen”

"Tandvårdens samlade kapacitet måste utnyttjas på ett effektivare sätt, för att över hela landet kunna erbjuda tandvård till samtliga patientgrupper oavsett ålder och bostadsort." Det skriver Gunilla Swanholm, ordförande Sveriges Folktandvårdsförening, som replik på en debattartikel.

Debatt

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen publicerar debattartiklar om aktuella frågor inom tandvården. Åsikterna i dessa är textförfattarnas, inte Tandläkartidningens. Vill du debattera? Skriv till: anna.norberg@tandlakartidningen.se