Hyperglykemi och diabetes försämrar utsikterna för tandimplantat

Kinesiska forskare har gjort en metastudie som undersöker hur långtidssockervärdet (HbA1c) hos patienter med tandimplantat påverkar olika biomarkörer och kliniska utfall som har betydelse vid behandling med tandimplantat.

Forskning

DNA-origami kan bana väg för nya läkemedel

Tetraediska nanopartiklar av DNA har en rad intressanta egenskaper och skulle bland annat kunna användas för att regenerera ben, läka sår i slemhinnor och bekämpa biofilmer.

Forskning

De undersöker smärta och genus

Anna Lövgren, forskare vid Umeå universitet, handleder ett nytt doktorandprojekt om genus inom tandvården.

Forskning

Ingen skillnad mellan olika metoder för dekontaminering av implantatytor

En metaanalys hittar ingen skillnad i effektivitet mellan olika metoder att dekontaminera implantatets yta vid kirurgisk behandling av periimplantit.

Forskning

Epigenetiska läkemedel kan bli framtidens botemedel mot parodontit

I framtiden skulle man kanske kunna förebygga eller behandla parodontit med läkemedel som påverkar den epigenetiska inmärkningen av arvsmassan i immunceller. Men vi är långt från att till fullo förstå de komplexa inflammationsmekanismerna för att kunna göra det på ett säkert sätt.

Forskning

Gener bakom tandvårdsrädsla lokaliserade i arvsmassan

Forskare har hittat tre områden i vår arvsmassa där det finns gener som påverkar risken för tandvårdsrädsla.

Forskning

Fiberförstärkt komposit tycks fungera som retentionselement

Under senare tid har forskare i ortodonti provat att ersätta flertrådig rostfri ståltråd med fiberförstärkt komposit som retentionselement.

Forskning

Fyra implantat tillräckligt för maxillär täckprotes

Efter tio år är resultaten lika bra när en maxillär täckprotes förankras på fyra posteriora implantat som när den förankras på sex sådana.

Forskning

Självetsande adhesiver med 10-MDP ger bästa bindningsstyrkan

Även efter ett antal månader har självetsande adhesiver baserade på 10-MDP bättre bindningsstyrka än adhesiver baserade på andra monomerer, visar en metaanalys av ett stort antal in vitro-studier.

Forskning

Direktbelastade implantat håller lika bra

En nyligen publicerad metastudie visar att singelimplantat som direktbelastas har lika bra långtidsprognos som sådana där man väntat i månader med att belasta, i alla fall så länge man varit noggrann i valet av patienter.

Forskning

Guidad infektionskontroll effektivare än traditionell

Ett nytt protokoll för en ”guidad approach för parodontal infektionskontroll” ger samma kliniska resultat och lika nöjda patienter som traditionell behandling, men är mer tidseffektiv.

Forskning

Metallkronor håller längre än keramiska lagningar

Kronor och inlägg i metall har tre gånger bättre hållbarhet än keramiska restaurationer, visar en ny metaanalys.

Forskning

Radioterapi minskar överlevnaden för tandimplantat

Risken för att tandimplantat ska misslyckas ökar vid radioterapi av patienter med huvud- och halscancer, men forskarna bakom en metastudie menar att tand­implantat ändå ska övervägas för att öka patienternas livskvalitet.

Forskning

Kortare överlevnad för tänder som rotfyllts vid icke-akademiska kliniker

Rotkanalbehandlingar gjorda vid icke-akademiska kliniker tenderar att ha kortare livslängd än endodontibehandlingar gjorda vid akademiska forskningskliniker. Det framgår i en undersökning av över 46 000 patienter i USA.

Forskning

Svenska lärosäten på topplista för TMD-forskning

Både Malmö universitet och Karolinska institutet är bland de mest produktiva i världen inom forskning kring temporomandibulär dysfunktion, TMD. Det visar en ny studie.

Nyheter

Minirobotar behandlar apikal biofilm

Amerikanska forskare har utvecklat två slags magnetdrivna minirobotar, en som ska kunna rensa och ta prover från biofilm i tandroten och en som ska kunna propellera sig fram till bestämda ställen i tandroten och där avge bioaktiva molekyler.

Forskning

Skeletal förankring av suturvidgare inte alltid nödvändig

Det finns inget skäl att välja en skeletalt förankrad suturvidgare för behandling av korsbett i tidiga växelbettet. Det visar en svensk studie på barn mellan 8 och 11 år.

Forskning

Risk för malocklusion efter nappsugning består under uppväxten

Risken för malocklusion efter nappsugning består under uppväxten. Det visar en ny brasiliansk studie.

Forskning

Trångställning förbättras spontant

Man ska inte ha för bråttom med att sätta in tandställning. Det konstaterar Nameer Al-Taai, som forskar kring hur bettet, hårdvävnad och mjukvävnad förändras över tid.

Forskning

Glasjonomercement skyddar mot karies

En nyligen publicerad metaanalys visar att glasjonomercement – i alla fall klassisk sådan – skyddar omgivande vävnad mot karies bättre än andra slags fyllningar.

Forskning

Djup karies hos unga kan botas på flera sätt

En systematisk översikt och metastudie visar att tre skonsamma metoder för att bemästra djup karies i omogna permanenta tänder alla är mycket effektiva.

Forskning

Behandling med bensubstitut saknar effekt vid periimplantit

Tilläggsbehandling med benersättningsmaterial vid kirurgisk behandling av peri­implantit har ingen effekt på hälsan i den periimplantära mjukvävnaden, visar studie.

Forskning

Glasfiberstift skyddar mot frakturer

Glasfiberstift ökar motståndskraften mot frakturer hos endodontibehandlade incisiver, visar studie. Detta gäller även vid preparation av tandfasader och vid lagning av hål i cervikalzonen.

Forskning

Bovin benvävnad överlägsen vid implantat efter extraktion

En ny studie visar att bovin benvävnad fungerar bättre än den kroppsegna tillväxtfaktorn PDGF vid direktinstallation av implantat efter extraktion.

Forskning

Mindre smärta med ny typ av tandställning

Liselotte Paulsson har tillsammans med forskarkollegor jämfört barns och ungdomars upplevelser av smärta med två olika typer av tandställningar.

Forskning

Stärkt evidens för koppling mellan socker och karies

En ny systematisk översikt visar på stärkt evidens för en koppling mellan socker­konsumtion och karies.

Kariologi

Olika metoder för bonding var likvärdiga

En klinisk utvärdering efter 14 år av två strategier för att fixera leucitförstärkta glaskeramiska inlägg har presenterats. Båda metoderna rekommenderas av forskarna.

Forskning

Ny studie visar fluoridens effekt på ortodontipatienter

Högfluoridtandkräm och fluoridsköljning hos ortodontipatienter saknar tilläggs­effekt till vanlig tandkräm på approximal- och ocklusalkaries, visar ny studie.

Forskning

Utbildning minskar risken att förlora tänder

Den viktigaste faktorn för att behålla tänderna är utbildningsnivå. Det visar en ny studie.

Forskning

Publiceringsbias i odontologisk forskning

Odontologisk forskning har problem med publiceringsbias, visar en undersökning. Det kan leda till att bilden av forskningsläget snedvrids.

Forskning

 Bland celler och molekyler

Ulf Lerner började forska på 1970-talet och forskar fortfarande entusiastiskt om benceller och molekyler. Han brinner för translationell forskning, och är efter en nästan 50 år lång tillvaro på odontologiska fakulteten i Umeå numera aktiv på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Forskning

Fortfarande oklart vilka gener som orsakar parodontit

Trots många utpekanden är det oklart vilka gener som orsakar parodontit, visar en analys.

Forskning

Oklar effekt av EDTA vid regenerativ endodonti

Det är möjligt att EDTA bidrar till bättre resultat vid regenerativa behandlingar av nekros i pulpan hos omogna permanenta tänder.

Forskning

Omega-3 har effekt vid behandling av parodontit

Omega-3-fettsyror fungerar som komplement till icke-kirurgisk behandling av par­odontit. Det visar två nya metaanalyser.

Forskning

Koppling mellan parodontit och inflammatoriska tarmsjukdomar

Det blir allt tydligare att bakterier och immunceller från munhålan kan ha betydelse när inflammatoriska sjuk­domar uppkommer i tarmen.

Forskning

Kvaliteten acceptabel på digitala implantatavtryck

Intraorala skannrar används alltmer för att ta digitala avtryck för implantat. Men hur noggranna är dessa avtryck?

Forskning

Munvård på sjukhus minskar risken för lunginflammation

Risken att patienter inlagda på sjukhus ska smittas av lung­inflammation minskar radikalt om man redan från början sköter patientens munhygien. 

Forskning

Bättre behandling för tidiga tandtrauman

Alina Wikström, doktorand och övertandläkare vid Folktandvården Eastmaninstitutet, har nyligen gjort halvvägskontroll i sin forskning kring hur man bör behandla barn i skolåldern med traumaskadade tänder.

Forskning

Tandens celltyper kartlagda via RNA

Kartläggning av cellpopulationerna i pulpa och parodontium pekar på att omgivningen styr stamcellers beteende.

Forskning

TMD kan leda till nedsatt arbetsförmåga

Svenska patienter diagnostiserade på sjukhus med temporomandibulär dysfunktion, eller som fått kirurgi för det, har fler sjukdagar än svenskar överlag. Det visar en ny svensk studie.

Forskning

Britta Björkholm blir ny generaldirektör för SBU

Britta Björkholm ersätter från och med den 8 september Susanna Axelsson som varit generaldirektör på SBU sedan 2015 och nu går i pension.

Forskning

Karies har ökat genom hela historien

En systematisk översikt visar att förekomsten av karies i Europa hela tiden ökat från yngre stenåldern till år 1850.

Forskning

Telefonsamtal gav ofta rätt diagnos

Diagnoser via telefon blir ofta korrekta, men vissa tillstånd är svårare att bedöma. Det visar en ny studie om konsultation via telefon.

Diagnostik & radiologi

Eksem kopplat till blödande tandköttsfickor

I en finsk studie var blödande tandköttsfickor kopplat till seborroisk dermatit och nummulärt eksem.

Forskning

Strålbehandling vid huvud- och halscancer kan påverka pulpan

Strålbehandling vid huvud- och halscancer påverkar tandpulpans känslighet i test, men tycks inte inducera pulpanekros.

Diagnostik & radiologi

Invasiv behandling av tänder ger inte akut kärlsjukdom

En stor översikt visar att akuta hjärt-kärlhändelser inte är vanligare med invasiv tandbehandling.

Forskning

Omega-3 minskar tecken på parodontit

Omega-3 minskar flera mått på parodontit, enligt en systematisk översikt.

Forskning

Olagade tänder försvårar identifiering

I Sverige görs varje år i snitt 400 identifieringar av avlidna med hjälp av tänder. Det berättar Irena Dawidson, rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket. Hon har arbetat i yrket i över 20 år och ryckte bland annat ut för att identifiera offer efter tsunamin i Thailand 2004. – Omkring fem procent av våra fall lyckas vi inte...

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen bevakar odontologisk forskning. Här hittar du de senaste forskningsrönen samlade.