Iste minst lika aggressivt mot emalj som coladryck

Iste och kombucha må verka nyttigare än coladryck, men sett till frätskador på emaljen är det ingen hälsokost, visar en finländsk studie.

Forskning

CBCT-röntgen av alveolär artär viktigt inför sinuslyft

Risken att skada den alveolära artären vid sinuslyft är liten, så länge man lokaliserar denna med CBCT (cone beam computed tomography) före ingreppet. Det visar en nyligen publicerad metaanalys.

Forskning

Hon söker svar om det vita snuset

De vita små nikotinpåsarna med smaker som mint eller kaffe har exploderat i popularitet – inte minst bland unga tjejer. Men hur påverkar det vita snuset munhälsan? Det ska tandläkaren och masterstudenten Masoumeh Daneshiyane ta reda på i ett pågående forskningsprojekt.

Forskning

Musik effektivare än virtual reality mot oro vid tandextraktion

En metaanalys som omfattar över tusen patienter visar att avslappnande musik är bättre än virtual reality-tekniker för att hjälpa patienter slappna av och minska oro vid tandextraktioner, och att det är oklart om audivisuell film har någon effekt alls.

Forskning

S. mutans ökar risken för karies hos småbarn

En systematisk översikt och metaanalys visar att närvaro av Streptococcus mutans kraftigt ökar risken att små barn utvecklar karies.

Forskning

Ny avhandling: Vårdhygien vid rotbehandlingar

Tandläkaren Leona Malmberg har disputerat vid Malmö universitet med en avhandling om infektionskontroll vid endodontiska behandlingar.

Nyheter

Silverdiaminfluorid effektivt mot hypersensibelt dentin

Behandling med silverdiaminfluorid ger effektivare skydd mot smärta vid dentinöverkänslighet än kaliumnitrat. Det visar en randomiserad dubbelblind studie.

Forskning

Rotfyllning framgångsrikt även för patienter med särskilda behov

Rotfyllning är en framgångsrik behandlingsmetod även för patienter med särskilda behov, visar en kanadensisk retrospektiv studie.

Forskning

Transfettsyror associerade med risk för parodontit

Finns det ett samband mellan transfettsyror och parodontit? En registerstudie av kinesiska forskare tyder på att så kan vara fallet.

Forskning

Mintsmak i tandkräm förvärrar oral lichen

Besvären för allergiska patienter med oral lichen förvärras när de exponeras för höga halter av mintsmakämnet karvon i tandkräm, visar en studie från forskare i Malmö.

Forskning

Så påverkar munnens och hjärnans hälsa varandra

Kunskapen växer snabbt om hur munhålans och hjärnans hälsa påverkar varandra, och hur bland annat parodontit samspelar med både psykiatriska och neurodegenerativa sjukdomar.

Forskning

Ola Norderyd vill göra skillnad för hela patienten

Sambandet mellan munhälsa och hälsa i stort har alltid fasci­nerat Ola Norderyd, professor i odontologi vid Högskolan i Jönköping. ­Utöver att ansvara för den stora Jönköpingsstudien söker han svaret på hur parodontit påverkar risken för att utveckla andra allvarliga sjukdomar.

Forskning

Leukocyt- och trombocytrikt fibrin förstärker inte alveolarutskottet

I en randomiserad kontrollerad studie med 20 deltagare som fick tänder extraherade såg man ingen effekt av att försöka bevara alveolarutskottet genom att fylla med leukocyt- och trombocytrikt fibrin.

Forskning

Tyrannosaurus rex tänder var täckta av läppar

Kanadensiska forskare har analyserat skräcködlans gap och nu omprövas bilden av T-rex – åtminstone vad gäller dess bett.

Forskning

Parodontit tycks öka hos unga

Parodontit tycks öka hos unga i Sverige, visar en undersökning i Västerbotten. Det finns därför starka skäl att titta noga efter bensänkning på röntgenbilder även hos unga patienter, säger forskarna bakom studien.

Forskning

Bakterier i munhålan formas av spridning mellan samboende

Medan en betydande del av uppsättningen bakterier i mag–tarmkanalen kommer från modern tidigt i livet sker spridningen av munhålans bakterier horisontellt mellan familjemedlemmar som bor tillsammans.

Forskning

Fri tandvård för barn minskade inte kariesrisken

En undersökning på unga i Israel visar att fluoridtillsats i dricksvattnet gav betydande skydd mot karies, medan det israeliska systemet för fri tandvård för barn inte påverkade kariesincidensen.

Forskning

Adhesiva strategier bedöms vara likvärdiga

Brasilianska forskare har i en multicenterstudie undersökt fyra olika adhesionstekniker. Resultaten kastar nytt ljus över metodernas kliniska prestanda.

Forskning

Tjocklek på mjukvävnad kan påverka benförlust runt implantat

En metaanalys tyder på att tjockleken på mjuk vävnad före implantatbehandling spelar roll för hur stor den initiala marginella benförlusten blir.

Forskning

Tandförlust ökar risken för demens

En japansk studie stärker argumenten för att dålig tandhälsa ökar risken för demens.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen bevakar odontologisk forskning. Här hittar du de senaste forskningsrönen samlade.