Ändrat läge av implantat undersökt i långtidsstudie
Ett avstånd större än 70 mm från näsbas till undre delen av hakan var kopplat till större infraposition av singelimplantat i överkäksfronten. Foto: Colourbox

Ändrat läge av implantat undersökt i långtidsstudie

Forskning 15 dec 2021
Dela artikeln
Singelimplantat i överkäksfronten följdes upp efter 14–20 år med avseende på lägesförändring. Större förändring var vanligare hos personer med längre avstånd mellan näsa och haka.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch