Därför drog de tillbaka sina kandidaturer
Claes Virdeborn var valberedningens förslag till ny ordförande och Gunilla Klingberg var föreslagen som vice ordförande.

Därför drog de tillbaka sina kandidaturer

9 dec 2013
Dela artikeln
I varsitt brev förklarar Claes Virdeborn och Gunilla Klingberg, som var valberedningens förslag till ordförande respektive vice ordförande för Tandläkarförbundet, varför de drog tillbaka sina kandidaturer innan förbundsmötet. Breven lästes upp på mötet.

Som skäl till att han valde att tacka nej anger Claes Virdeborn dels valberedningens och förbundsstyrelsens oenighet, dels revisorernas kritik av förbundsstyrelsen. Kritiken visar enligt Claes Virdeborn på ”ett grundläggande problem som måste övervinnas.” Med de föreslagna valen ” ser jag i nuläget inga möjligheter att arbeta i enlighet med varken ändamålsparagraf eller de av förbundsmötet fastställda verksamhetsmålen. Jag väljer därför att före förbundsmötet meddela att jag under rådande omständigheter inte står till valberedningens förfogande som ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.”, skriver Claes Virdeborn.

Gunilla Klingberg förklarar i sitt brev till valberedningen att ”eftersom min kandidatur var kopplad till en oberoende ordförande och någon sådan inte längre finns vill jag härmed meddela att även jag drar tillbaka min kandidatur till posten som vice ordförande i förbundet.”

Hon skriver också att hon håller med revisorerna i deras kritik mot styrelsen. “Jag har nu suttit som ordförande i fyra år, men årets arbete har på många sätt varit det allra svåraste.”

Läs Claes Virdeborns brev till valberedningen
Läs Gunilla Klingbergs brev till valberedningen

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch