DO avvisar diskrimineringsanmälan

6 aug 2013
Dela artikeln
Diskrimineringsombudsmannen, DO, tar inte upp fallet med tandläkaren som anser sig diskriminerad på grund av att han inte fått provanställning. Det finns inte tillräckligt stöd för en utredning, anser DO.

I sin anmälan skrev tandläkaren att han sökt arbete vid folktandvården i Skåne sedan 2007, men att han blivit nekad provanställning trots att andra tandläkare med mindre utbildning har fått det. ”På grund av skriverier i pressen och på Internet har en mycket mörk bild målats av mig, men sanningen är ej klar, det är pressens tolkning. Där jag nu arbetar är alla nöjda”, skriver han.

Men DO anser att det inte finns grund för att utreda frågan om diskriminering. Myndigheten utreder endast frågor som handlar om diskriminering utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder.

I och med att DO inte tar upp fallet får folktandvården i Skåne inte möjlighet att bemöta tandläkarens kritik.

Tandläkaren har tidigare varit föremål för utredningar i HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, och kritiserats för brister i sin yrkesutövning. Han tvingades också lämna arbetet som tandläkare i England på grund av att man där ansåg att han inte uppfyllde de krav som kan ställas på en tandläkare. För närvarande behandlar HSAN frågan om han ska få ha kvar sin legitimation.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch