Kunskapsluckor inom tandvården

30 maj 2012
Dela artikeln
Vilka kunskapsluckor finns det inom odontologi? Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har identifierat över 350 i de nationella riktlinjerna för vuxentandvård.

Kunskapsluckorna listas efterhand i en databas på SBU:s webbplats. De som finns med nu handlar exempelvis om olika sätt att förebygga progressionen vid initial rotkaries och kronkaries. Vilka fungerar bra och till ett rimligt pris?

Att identifiera kunskapsluckorna är ett steg i arbetet att prioritera.

– Vi måste förvalta de här resultaten och bidra till att de kliniska forskningsinsatserna gör största möjliga nytta, säger Björn Klinge, professor vid Karolinska institutet, vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen och ledamot i SBU:s nämnd.

SBU:s projekt om vetenskapliga kunskapsluckor görs på uppdrag av regeringen. Projektet ska identifiera metoder inom tandvården där det saknas evidens. Syftet är att vaska fram metoder som behöver undersökas i kliniska studier för att klargöra nyttan och riskerna.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch