Lång väg till ­käkkirurgi
Christopher Riben är både tandläkare och läkare och har varit färdig käkkirurg i ett par år. På sikt vill han rikta in sig på frakturkirurgi och ortognat­kirurgi. Foto: Ola Lundström

Lång väg till ­käkkirurgi

Tema specialist 17 feb 2022
Dela artikeln
Christopher Riben får aldrig nog. Han blev tandläkare, sedan läkare, sedan käkkirurg. Om ett par år blir han också medicine doktor.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch