Särskild satsning på munhälsa i Senior alert

14 dec 2012
Dela artikeln
Kommuner och landsting som bedömer äldres munhälsa med hjälp av kvalitetsregistret Senior alert får dela på 20 miljoner kronor 2013.

Regeringen fattade beslut i går och satsningen vinner laga kraft senare i dag eller i början av nästa vecka, berättar Eva Nilsson Bågenholm, äldresamordnare på socialdepartementet.

För första gången gör regeringen en särskilt satsning på bedömningarna av munhälsan inom ramarna för Senior alert, och det är ingen liten satsning, tycker Eva Nilsson Bågenholm.

Pengarna kommer att fördelas proportionerligt i slutet av 2013. De kommuner och landsting som gör flest bedömningar av munhälsan hos äldre under det kommande året får alltså mest pengar.

20 miljoner kronor

2013 satsas sammanlagt 1,1 miljarder kronor ur statsbudgeten på vård och omsorg för de mest sjuka äldre.

Av de pengarna kommer 20 miljoner kronor att fördelas bland kommuner och landsting som bedömer de äldres munhälsa med hjälp av en ”checklista” i kvalitetsregistret Senior alert.

Inga pengar går direkt till tandvården, berättar Eva Nilsson Bågenholm.

– Vi försöker förtydliga vad vi vill uppnå. Pengarna är en belöning till verksamheter som använder sig av Senior alerts munhälsodel, säger hon.

Senior Alert

Kvalitetsregistret Senior alert förebygger undernäring, fall och trycksår hos sjuka äldre med hjälp av systematiska checklistor.

Senior alert är en del av Sveriges Kommuner och Landstings satsning Bättre liv för sjuka äldre.

En checklista för att förebygga dålig munhälsa kom till för något år sedan.

Sammanlagt runt 7 000 bedömningar av munhälsan gjordes inom ramarna för Senior alert under första året, berättar Maj Rom, chef för SKL:s projekt Bättre liv för sjuka äldre.

Mer information kommer att finnas senast månaden den 17 december på http://www.regeringen.se/sb/d/15975/a/206133.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch