Studerandeföreningen vill utbilda  i ledarskap och företagande
Årets kick-off för Tandläkarförbundets studerandeförening hölls digitalt.

Studerandeföreningen vill utbilda i ledarskap och företagande

Tandläkarstudent 12 mar 2021
Dela artikeln
Fortbildning och kommunikation blir årets fokusfrågor. Det står klart efter att Sveriges Tandläkarförbunds studerandeförening höll sin kick-off i slutet av februari.

I år höll Sveriges Tandläkarförbunds studerandeförening sin kick-off digitalt. Alla 24 förtroendevalda var på plats på skärmen, och tekniken fungerade bra.

Suhaib Hurani

– Det var fantastiskt. Vi fick information om förbundet, höll ett panelsamtal om studentfrågor och arbetsmarknad, och fick en filmad hälsning från Saco studentråds presidium, berättar Suhaib Hurani, ordförande för Tandläkarförbundets Studerandeförening.

De valde också representanter till fortbildningsrådet, Saco studentråd, ansvarig för internationellt arbete och mentorskapsprogrammet.

Årets fokusfrågor blir fortbildning och kommunikation. Suhaib Hurani poängterar att de valt några få frågor som de verkligen satsar på; kvalitet framför kvantitet.

– För fortbildning är målet bland annat att ta fram en egen utbildning som ska hållas under två dagar. Det är dels ett socialt event, dels en möjlighet att lära sig ämnen som inte alltid finns i tandläkarutbildningen.

Ledarskap, psykologi och eget företagande

Han nämner till exempel ledarskap, psykologi och eget företagande. Utbildningen ska rikta sig till alla medlemmar i studerandeföreningen och ge ytterligare en möjlighet till kontakter mellan de olika lärosätena.

– Vi vill genomföra det oavsett om vi kan ses fysiskt eller om det blir digitalt.

”Syftet är att få en kontinuitet i engagemanget: att man fortsätter även efter studietiden och engagerar sig i riksföreningarna.”

Den andra fokusfrågan, kommunikation, handlar om att nå fram till föreningens målgrupp, alltså landets tandläkarstudenter. I dag är den absoluta majoriteten av alla studenter med i föreningen, men Suhaib Hurani vill att fler ska engagera sig.

– Syftet är att få en kontinuitet i engagemanget: att man fortsätter även efter studietiden och engagerar sig i riksföreningarna.

Han ser att de framtida makthavarna inom riksföreningarna kan komma från studerandeföreningen.

– Vi är ju framtidens tandläkare.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch