Tips till dig som vill starta eget företag
– Jag är ganska ambitiös, vill utvecklas och pröva nytt, säger Ehsan Ahari som startade eget från grunden. Foto: Janet Suslick

Tips till dig som vill starta eget företag

Karriär 22 dec 2016
Dela artikeln
Egen klinik ger större frihet och bättre kontroll över jobbet – men också längre arbetsdagar. Det berättar Ehsan Ahari, privattandläkare i Enköping.

Ett par år efter tandläkarexamen övervägde Ehsan Ahari att byta yrke. Han trivdes inte som anställd och inte heller med arbetsklimatet på folktandvården.

– Jag är ganska ambitiös, vill utvecklas och pröva nytt. Jag är också van att ifrågasätta saker. Som anställd kände jag mig begränsad och inte uppskattad. Jag jobbade på löpande band och hade inte möjlighet att styra min situation, förklarar han.

Ehsan Ahari Ålder: Fyller 33 år den 16 november. Arbete: Klinikchef och verksamhetsansvarig på Tandläkarhuset i Enköping. Utbildning: Tandläkarutbildning, Umeå, examen 2009. Tidigare jobb: Fyra år inom folktandvården varav hälften i Värmland, hälften i Uppsala län. Fritid: ”Vad är det för något?” Familj: Sambo med Sofia Tärngren, också tandläkare. Två barn.

Ehsan Ahari
Ålder: 33 år.
Arbete: Klinikchef och verksamhetsansvarig på Tandläkarhuset i Enköping.
Utbildning: Tandläkarutbildning, Umeå, examen 2009.
Tidigare jobb: Fyra år inom folktandvården varav hälften i Värmland, hälften i Uppsala län.
Fritid: ”Vad är det för något?”
Familj: Sambo med Sofia Tärngren, också tandläkare. Två barn.

Han ville till exempel själv bestämma över undersökningstiden.

– En patient är inte bara en uppsättning tänder. Ska en undersökning gå på 20 minuter finns det inte tid att lära känna personen.

Småföretagare i släkten

Flera småföretagare finns i Ehsan Aharis släkt, så han hade en viss inblick i vad det innebar att driva ett företag. Tankarna att jobba privat fanns redan under utbildningstiden.

Praktikertjänst har aldrig varit ett alternativ för honom. Att vara ansvarig för verksamheten men ändå vara anställd skulle kännas konstigt, tycker han.

– Att lägga ner blod, svett och tårar på att driva en klinik och ändå inte äga den var inget jag ville satsa på, säger han.

Han hade gärna velat överta en klinik med patientstock i Enköping, där han bor, men han hittade ingen. Inte heller i Västerås eller Uppsala som båda ligger nära.

Så det blev till slut en nyetablering i en hyrd lokal som tidigare hade varit tandläkarpraktik men som hade stått tom i något år. Det fanns inga patienter, ingen utrustning, ingen inredning och inte ens elkablar. Bara två behandlingsrum i behov av helrenovering.

Knappt ett halvår innan han skulle starta kliniken började han söka information om allt man behöver veta för att driva en klinik.

Googlade sig fram

Han kände ingen som kunde ge honom en samlad bild, så han googlade helt enkelt. Om lagkrav, budgetering, avfallshantering, amalgamavskiljare, hur en sugmotorkompressor fungerar, försäkringar, journalsystem, hur man skaffar sig SITHS-certifikat för att samarbeta med Försäkringskassan …

– Det finns säkert 50 olika saker som man ska ha koll på, konstaterar han.

Han arbetade på folktandvården i Enköping fram till augusti 2013. I oktober samma år anställde han en tandsköterska och drog igång Tandläkarhuset i Enköping.

– Månaden innan vi skulle öppna var det panik. Kliniken skulle inredas, utrustning skulle leasas, material skulle köpas in. Och så var det det där med patienter …

Han hade några patienter från folktandvården som skulle göra större behandlingar och som ville följa med honom, men det var allt.

– De första veckorna kunde det vara en patient varannan dag, berättar han.

Utskick och annonser

Han började lägga pengar på marknadsföring. Det blev ett utskick till 500 hushåll i Enköping och annonser i lokaltidningen.

Han hade helgjour och var tillgänglig per telefon. Men Enköping är en liten ort och det ringde bara någon enstaka patient per helg.

Kostnadsfria undersökningar kunde locka nya patienter, tänkte han.

– Men det var kanske en patient av fem som behövde och var intresserad av behandling.

I januari 2014 började det bli fulla halvdagar, men först i maj var det ganska fullbokat. Då började han värva personal.

– Tanken var alltid att bli fler, förklarar han.

En tandhygienist med egna patienter började arrendera ett behandlingsrum hos honom, och i januari 2015 behövde han anställa en hygienist till.

Tankarna på att flytta till större lokaler började gro men ett tredje behandlingsrum gjordes i ordning i väntan på det. Under våren förra året började han titta på nya lokaler för att kunna expandera.

Hösten 2015 anställdes en tandläkare och i januari 2016 en tandsköterska till. Då var det sex personer på tre behandlingsrum.

Höga kostnader

Månaden därpå hittade Ehsan Ahari en lämplig lokal, men det dröjde till september i år innan allt var klart och flytten kunde bli av.

Nu hyr han nyrenoverade lokaler av en bostadsrättsförening.

I dag är driftskostnaderna höga eftersom han betalar av på hyresgästanpassningen och leasar stora delar av utrustningen. Men om två år blir det något billigare och om fem år avsevärt mycket billigare.

– Föreningen renoverade för 2,3 miljoner kronor och jag amorterar för hyresgästanpassningen. I dag betalar jag 89 000 kronor i månaden för lokalerna, men om tre år betalar jag bara vanlig lokalhyra på 14 000 kronor, berättar han.

Samtidigt leasar han tre av fem behandlingsstolar, röntgenapparater, sugmotor och kompressor, samt utrustning till sterilen. En del av utrustningen började han leasa 2013, resten sedan flytten i år.

”Stort steg”

Sammanlagt betalar han i dag 28 000 kronor i månaden för leasad utrustning.

Men om två år kan han köpa ut utrustning som köptes in för en miljon kronor till den första kliniken för 100 000 kronor. År 2021 betalar han en krona för att köpa utrustning värd 800 000 kronor som han började leasa i år.

Om fem år äger Ehsan Ahari allt. Det ser han fram emot.

– Det är ett stort steg att starta ett företag och en stor risk. Tandläkarhuset är ett aktiebolag, men jag har ändå privata borgensåtaganden mot leasingbolaget.

– I mångt och mycket är jag nöjd, men det jag skulle behöva är bättre balans mellan företagandet och privatlivet.
Janet Suslick

21 tips till dig som vill starta eget

Funderar du på att starta eget? Det finns många frågor du behöver sätta dig in i och fundera över. Vi har samlat några tips.

1. Uppfinn inte hjulet. Kontakta någon som har en egen klinik om du funderar på att starta eget. De flesta delar med sig av sina erfarenheter.
2. Lär dig mer. På webbplatsen verksamt.se, ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket, kan du ta reda på hur du köper ett befintligt eller registrerar ett nytt företag. Förutom skriftlig information finns webbseminarier, olika e-tjänster och mycket annat.
3. Arrendera. Är det för stort steg att köpa en klinik? Att bli anställd hos en privattandläkare med egen verksamhet eller att arrendera ett behandlingsrum kan vara ett enklare sätt att sätta sig in i vad det innebär att bli klinikägare.
4. Köp en rörelse. Ett vanligt sätt att starta ett tandvårdsföretag är att köpa en redan existerande rörelse. Köpet brukar omfatta patientstocken, inventarier, lager och goodwill. Var noggrann, fundera extra noga över patientstocken: Hur ser åldersfördelningen ut? Är det verkligen ett aktivt revisionsklientel? Titta på hyresavtalet och kontakta hyresvärden. Undersök samarbetsavtal och träffa dina blivande kolleger om du kommer att dela lokaler med andra tandläkare. Tror du ni kan samarbeta bra?
5. Bli delägare eller franchisetagare. Det finns flera större aktörer i tandvårdsbranschen som erbjuder olika koncept för dig som vill vara din egen men kanske ha lite ”stöd i ryggen”. Exempel på stora aktörer som finns över hela landet är Praktikertjänst, Colosseum Smile AB och Oral Care.
6. Stort utbud. Det är stora pensionsavgångar bland tandläkare. Det finns många kliniker till salu, men också många som vill köpa. Prisbilden kan skifta mellan mindre och större orter.
7. Starta i god tid. Privattandläkarna rekommenderar sina medlemmar att inleda försäljningsprocessen minst ett år innan de tänker sälja. Detsamma kan vara klokt för tandläkare som vill köpa en verksamhet. Ska lokalerna renoveras eller byggas om kan det behövas ännu längre framförhållning.
8. Glöm inte kommunen. Kommunens miljöförvaltning behöver kontaktas om det är nya lokaler du ska ta i bruk. Ska du bygga om behöver du kanske ansöka om byggnadslov.
9. Välj bolagsform. Den vanligaste bolagsformen för tandläkare är aktiebolag, men vissa väljer att driva företaget som handelsbolag eller enskild firma. Det går att ändra bolagsform efter hand.
10. Enskild firma. Enklast är att starta en enskild firma. Du måste registrera dig hos Skatteverket och bli godkänd för F-skatt. Du betalar själv egenavgifter och preliminär skatt. Du kan ha anställda, men inte någon delägare. En nackdel är att du ansvarar personligen för verksamhetens avtal och skulder.
11. Aktiebolag. För att starta aktiebolag behövs ett aktiekapital på minst 50 000 kronor, antingen i pengar eller andra tillgångar. Aktiebolaget är en egen juridisk person vilket innebär att din privatekonomi hålls åtskild från företagets. Särskilda bokförings- och skatteregler gäller för aktiebolag. Aktiebolag är vanligtvis mer förmånligt skattemässigt än en enskild firma.
12. Gör en affärsplan. En affärsplan hjälper dig att utveckla affärsidén. Olika typer av budgetar kan ingå i affärsplanen. På verksamt.se kan du skapa en affärsplan med hjälp av en e-tjänst.
13. Finansiering. Fundera över hur du ska finansiera din verksamhet. Har du eget kapital du kan använda som grund? Ta kontakt med banken för att undersöka vilka möjligheter du har att få lån och krediter och vilka säkerheter som krävs. Almi kan också låna ut pengar till företagare.
14. Gör en kalkyl. Vilka kostnader kommer du att ha? Vilka intäkter? På almi.se finns olika budgetmallar. En lönsamhetskalkyl ger snabbt en uppfattning om praktiken kan löna sig. Almi är ett statligt ägt bolag som arbetar för att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet.
15. Registrera verksamheten. Innan du börjar måste du anmäla företaget hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och ansluta dig som vårdgivare till Försäkringskassan. Kontakta myndigheterna i god tid.
16. Vårdgivarbegreppet. Vårdgivaren är en juridisk person eller en enskild näringsidkare som bedriver tandvård. Det är vårdgivaren som ansluter sig till Försäkringskassan och blir återbetalningsskyldig om Försäkringskassan återkräver utbetald ersättning. Vårdgivarbegreppet definieras i patientsäkerhetslagen och lagen om statligt tandvårdsstöd.
17. Lagar och föreskrifter. Sätt dig in i de lagar och föreskrifter som gäller inom tandvården. På sidan 54 finns en nyttig sammanställning.
18. Teckna försäkringar. Du måste ha en patientförsäkring för att få ta emot patienter. Andra vanliga försäkringar är garantiförsäkringar och företagsförsäkringar som skyddar mot exempelvis vattenläckor och sjukavbrott. Glöm inte att se över dina personliga försäkringar och ditt pensionssparande.
19. Personalfrågor. Personalen följer med om du köper en rörelse. Som arbetsgivare har du ansvar för anställda och för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har föreskrifter som gäller för tandvården.
20. För få patienter? Annonsera, till exempel på Google, i lokaltidningen och på sociala medier. Tänk på att dina patienter är effektiva marknadsförare.
21. Skaffa dig en mentor. Det kan vara ensamt att starta eget. En mentor eller ett nätverk av kolleger kan vara bra att ha som bollplank.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Tema: Starta eget"

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch