Till minne av Barbro Westerholm

En lång livsgärning är till ända – Barbro Westerholms röst har tystnat.

Minnesord

Till minne av Hilda Zollitsch

Med stor sorg och förtvivlan tog vi i mitten av december emot besked att Tandläkartidningens chefredaktör Hilda Zollitsch hastigt har gått bort.

Minnesord

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons