En sak viktigare än andra när tandläkare väljer arbetsgivare

Det råder ingen tvekan om vad som betyder mest när tandläkare väljer arbetsgivare. I alla fall inte bland dem som svarat på Tandläkartidningens senaste webbenkät på sajten.

Nyheter

Tandvårdsorganisationer vill slopa fri tandvård för unga vuxna

För att råda bot på resursbristen inom tandvården föreslår flera tandvårdsorganisationer att regeringen sänker åldersgränsen för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården.

Nyheter

Tandvården mot strömmen när antibiotikaförsäljningen ökar

Förra året ökade både den rapporterade antibiotikaresistensen och antibiotikaförsäljningen i Sverige. ”Oroväckande”, enligt Folkhälsomyndigheten. Men inom tandvården fortsätter antibiotikaförskrivningen att minska.

Nyheter

Rekordmånga sökte till tandläkarutbildningen

I år var det återigen rekordmånga sökande till tandläkarprogrammen. 1526 personer hade detta som sitt förstahandsval vid antagningen till höstterminen.

Nyheter

Så förändras tandvårdsstödet nästa år

Nu är det beslutat vilka förändringar som kommer att ske i tandvårdsstödet från och med 15 januari 2024. Det handlar bland annat om tandvård på distans, om kirurgiska åtgärder och om enklare konstruktioner för att åtgärda en tandlucka.

Nyheter

Så klarar tandläkarna turisttänderna

Visby, Ullared, Höga Kusten – under sommaren vallfärdar besökarna till turistmetropolerna. Men hur rustar sig tandvården för anstormningen? Tandläkartidningen har stämt av med folktandvården på turistorterna.

Nyheter

7,3 miljarder för nytt högkostnadsskydd

Att införa ett nytt högkostnadsskydd för tandvården skulle kosta staten 7,3 miljarder extra om året. Det visar en ny rapport från Praktikertjänst.

Nyheter

Ökad information ska stärka patienterna gentemot tandvården

Regeringen har gett TLV i uppdrag att genomföra en informationsinsats för att öka tandvårdspatienters kunskap om bland annat tandvårdens referenspriser och vårdgivarnas prissättning.

Nyheter

Brist på disputerade lärare hotar tandläkarutbildningarna

Kompetensförsörjningen av disputerade lärare inom bland annat tandläkarutbildningarna måste stärkas, skriver Nationella vårdkompetensrådet i en ny rapport. Bristen på disputerade lärare riskerar att hota såväl kvalitet och patientsäkerhet som lärosätenas examenstillstånd, konstaterar rådet.

Nyheter

Regeringen vill få stopp på missbruk av lustgas

De negativa effekterna vid missbruk av lustgas är många och allvarliga. Nu ska kunskapen om effekterna av användandet av lustgas höjas inom hälso- och sjukvården.

Nyheter

Tandvårdshögskolan i Malmö 75 år

Det är jubileumsår i Malmö. Tandvårdshögskolan firar 75 år. Malmö universitet har funnits som lärosäte i 25 år och som universitet i fem år.

Nyheter

Så blir det svårare att fuska inom tandvården

För att minska risken att oseriösa vårdgivare får tillgång till det statliga tandvårdsstödet bör alla vårdgivare vara registrerade i IVO:s vårdgivarregister för att kunna få stödet. Det anser Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Nyheter

VR avslår oftast odontologisk forskning

När Vetenskapsrådet (VR) beviljar pengar till odontologisk forskning blir det miljonbelopp – men Sveriges största statliga forskningsfinansiär säger för det mesta nej till odontologi.

Nyheter

Ny studie om hur vitt snus påverkar munnen

Allt fler ungdomar använder snus. Det som ökar mest är användandet av det vita snuset. Hur det påverkar munhälsan har inte undersökts. Därför har Folktandvården Stockholm startat en ny studie.

Nyheter

Försäkringskassan skärper efterhandskontroller

För att minska risken att tandvårdsstöd betalas ut felaktigt har Försäkringskassan börjat granska ekonomi vid alla slumpmässiga efterhandskontroller. Nu görs 3 000 kontroller.

Nyheter

Kan bakterier ge bättre munhälsa?

Förbättras parodontal status när orala bakterier förvandlar nitrat i maten till nitrit? Nu ska Amina Basic, lektor vid Göteborgs universitet, försöka svara på frågan.

Nyheter

Tandläkartidningen klandras – avdelningschef fick inte bemöta kritik

Mediernas Etiknämnd klandrar Tandläkartidningen för publicering av allvarlig kritik mot en avdelningschef som inte fick möjlighet till samtidigt bemötande. Att lägga över ansvaret för bemötande på den som kritiseras är inte medieetiskt godtagbart.

Nyheter

Stora brister hos verksamheter som utför estetiska behandlingar

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en riktad tillsyn av verksamheter som utför estetiska behandlingar. IVO har hittat allvarliga brister.

Nyheter

Tandvården blir bättre på att anmäla incidenter

Antalet rapporter om negativa händelser och incidenter rörande medicinteknisk utrustning från tandvården ökar. Under 2022 tog Läkemedelsverket emot fler rapporter jämfört med de fem föregående åren.

Nyheter

Läkemedelsverket inleder omfattande granskning av programvaror

Läkemedelsverket inleder en bred tillsyn inom området för e-hälsa, för att undersöka om de medicintekniska programvaror som finns på den svenska marknaden är säkra och uppfyller kraven i EU-förordningen Medical Device Regulation (MDR).

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Här hittar du senaste nytt från tandvårdsbranschen. Tandläkartidningen bevakar alla frågor som berör tandläkaren i dennes yrkesutövning: odontologisk vetenskap, tandvårdspolitik, etik, patientsäkerhet, arbetsmiljö, material och metoder.