Annons

Annons

Allvarligare ansiktsolyckor med elskoter än med sparkcykel

Den som åker sparkcykel eller elsparkscykel bör skydda sig med hjälm, konstaterar forskare i Korea. Särskild elsparkcykelåkarna tycks leva farligt.

Det vore bra om fler elskoterförare skyddade sig, konstaterar forskare. Foto: Colourbox

Forskare i Korea har jämfört journaler från 310 patienter som kommit till en akutklinik i staden Ajou för skador i tänder och ansikte efter olyckor med sparkskotrar (sparkcyklar) respektive elektriska skotrar. Patienterna som hade råkat ut för en olycka med elskotrar var betydligt äldre än de som hade skadats från sparkcyklar – i genomsnitt 28 år mot 6 år. Bara ett fåtal i bägge grupperna hade använt hjälm. De som hade åkt sparkcykel hade främst fått skador på tändernas parodontium medan de som åkt elskoter oftare fått skador på pulpan än på parodontiet. De hade också betydligt fler benfrakturer än sparkcykel­åkarna.

Forskarna drar slutsatsen att det vore bra om fler skoteråkare skyddade sig, särskilt elskoterförare.

Upptäck mer