Annons

Annons

Bakterier i munhålan formas av spridning mellan samboende

Medan en betydande del av uppsättningen bakterier i mag–tarmkanalen kommer från modern tidigt i livet sker spridningen av munhålans bakterier horisontellt mellan familjemedlemmar som bor tillsammans.

Andelen gemen­samma bakterie­stammar i mun­hålan hos två personer i ett hushåll var ungefär 32 procent, visar studien. Illustration: Colourbox

För att förstå hur vi män­niskor får våra uppsättningar bakterier i munhåla och mag–tarmkanal har italienska forskare gjort en omfattande studie. De har undersökt inte bara vilka bakteriearter utan också vilka bakteriestammar som finns hos individer som lever i samma hushåll med olika slag och grad av släktskap.

Forskarna jämförde prover från tusentals människor från olika länder med olika ekonomisk utvecklingsnivå, och även om sammansättningen av bakterier skilde sig kraftigt mellan olika socioekonomiska miljöer var mönstret för överföringen detsamma.

För bakterier i mag–tarmsystemet har människor som lever i samma hushåll cirka 10 procent av stammarna gemensamt. Likheten var störst mellan modern och hennes barn, men denna likhet avtar med tiden efter förlossningen (när 17 procent av bakteriestammarna i barnets avföring också finns i moderns). En viss likhet behålls även efter det att barnet flyttat hemifrån.

För bakterier i munhålan var andelen gemensamma bakteriestammar mellan två personer i ett hushåll ungefär 32 procent, medan som högst några enstaka procent var identiska mellan två människor i olika hushåll. Andelen var i stort sett densamma oavsett grad och slag av släktskap, dock något högre mellan kärlekspartner än mellan deras barn.

Slutsatsen, menar forskarna, är att en betydande överföring av tarmbakterier sker mellan moder och barn tidigt i livet, medan det allra mesta av överföringen av orala bakterier sker horisontellt mellan individerna i ett hushåll, antagligen med saliv som vektor.

Upptäck mer