Annons

Annons

Forskning 2024-07-03

Då är chansen bäst för spontan luckslutning

Foto: Colourbox

Om den första permanenta molaren behöver extraheras är chansen för spontan luckslutning god. I överkäken lika god som vid ortodontisk behandling, och allra bäst om ingreppet görs före tolv års ålder. I underkäken påverkas i stället lyckandefrekvensen av den andra permanenta molarens utvecklingsstadium.

När jag arbetade som allmäntandläkare mötte jag några unga patienter där jag behövde ta bort första permanenta molaren”, säger Yasser Aldahool, ST-tandläkare vid odontologiska institutionen i Jönköping.

– Jag försökte ta reda på när man borde göra ingreppet för att få bäst chans för spontan luckslutning, men hittade inget bra svar. Så jag bestämde mig för att göra ett masterarbete för att svara på frågan.

Tillsammans med Lillemor Dimberg, odontologie doktor och övertandläkare på Eastmaninstitutet i Stockholm, och Mikael Sonesson, övertandläkare och docent på Tandläkarhögskolan i Malmö, gjorde han då en retrospektiv journalstudie av två årskullar. Den omfattade alla patienter i folktandvården i Stockholm födda åren 2000 och 2001 som fått den första permanenta molaren extraherad mellan sex och femton års ålder, där det i journalerna fanns röntgenbilder över tanden och de omgivande tänderna både från de sista sex månaderna innan extraktionen och när patienterna var 19–20 år gamla.

Sammanlagt studerades 203 tänder från 155 patienter. Av dem hade 166 tänder inte fått någon ortodontisk behandling, och av dessa hade hela 84 procent fått en lyckad spontan luckslutning. Detta trots att gränsen för en lyckad luckslutning sattes redan vid 2 millimeter.

I överkäken var chansen till spontan luckslutning nästan lika stor som efter ortodontisk behandling (94 procent), och alla patienter som var tolv år eller yngre vid extraktionen fick lyckad luckslutning.

I underkäken var chansen för spontan luckslutning något lägre (74 procent) och en viss skillnad fanns jämfört med ortodontisk behandling. Där kunde man se att chansen till spontan luckslutning var störst om extraktionen gjordes när den intilliggande andra permanenta molarens rotutveckling befann sig i utvecklingsstadium E och F.

Ska man ta bort första permanenta molaren i överkäken ska man göra det före tolv års ålder.

– Ska man ta bort första permanenta molaren i överkäken ska man alltså göra det före tolv års ålder, summerar Yasser Aldahool. I underkäken ska man däremot inte bry sig om kronologisk ålder utan titta på rotutvecklingen hos andra permanenta molaren.

– Styrkan med studien, förklarar Lillemor Dimberg, är det stora materialet. En svaghet är att det är en retrospektiv studie. Många patienter har selekterats bort, vilket riskerar att skapa bias. Vi kunde heller inte kontrollera för alla variabler vi var intresserade av, bara dem som dokumenterats i journalerna.

– När man gör en retrospektiv journalstudie inser man att det finns brister i journalföringen som man bara kan ha kontroll över om studien görs prospektivt.

Upptäck mer