Annons

Annons

Forskning 2022-12-28

Direktbelastade implantat håller lika bra

Patienterna som ingick i studierna var icke-rökare, fullt friska med naturliga tänder i anslutning till implantatet, god munhygien och ordentligt med käkben.

Foto: Colourbox

En nyligen publicerad metastudie visar att singelimplantat som direktbelastas har lika bra långtidsprognos som sådana där man väntat i månader med att belasta, i alla fall så länge man varit noggrann i valet av patienter.

*Artikeln korrigerad 2023-03-20

Tandimplantat har traditionellt fått läka in under flera månader innan belastning. För att reducera denna väntan och undvika ytterligare ett kirurgiskt ingrepp för patienterna har man under senare år testat att i stället belasta implantatet direkt (inom 48 timmar) efter det kirurgiska ingreppet.

En rad studier har antytt att detta fungerar lika bra på kort sikt, men det har rått osäkerhet om metoden fungerar lika bra på lång sikt. Forskare i kinesiska Shaanxi har därför gjort en systematisk översikt och metaanalys av de studier som finns av långtidseffekterna av direkt respektive traditionell installation av tandimplantat.

Forskarna identifierade tio randomiserade kontrollerade studier som undersökte långtidseffekter under tre till sex år, med sammanlagt 423 patienter. Varken när de tittade på om ingreppet misslyckats eller på benförlust invid implantatet, kunde man se någon signifikant skillnad mellan de patienter som fått implantaten belastade direkt eller efter en läkningsperiod.

Inte heller kunde man se någon skillnad mellan patienterna när man begränsade jämförelserna till dem som fått vänta mer eller mindre än tre månader, dem med ingrepp i över- respektive underkäken, dem som fått den protetiska konstruktionen fäst med skruv respektive cement eller dem med respektive utan ocklusal kontakt.

Alla studier var dock gjorda på icke-rökande patienter som var fullt friska, hade naturliga tänder i anslutning till implantatet, inte hade parodontit utan god munhygien och hade ordentligt med käkben och keratiniserad gingiva där implantatet installerades.

Författarna konstaterar därför att singelimplantat kan direktbelastas ifall man är noggrann med urvalet av patienter.

Upptäck mer