Annons

Annons

Distanser av polyetereterketon och zirkonia likvärdiga

Efter fem år finner man ingen skillnad i vare sig biologiska eller estetiska parametrar mellan implan­tat med distanser av polyeter­eterketon och zirkonia.

För de biologiska parametrar som studerades – fickdjup, blödning och benförlust – fanns inga signifikanta skillnader mellan de två behandlingsalternativen. Foto: Colourbox

Indiska forskare har i en randomiserad klinisk studie utvärderat ifall distanser av titanstödd polyetereterketon (PEEK) fungerar lika bra vid restauration med keramiska kronor som distanser av zirkonia.

Studien omfattade 40 patienter, som slumpvis fördelades till två lika stora grupper som fick distanser av polyetereterketon respektive zirkonia. Efter ett, tre och fem år utvärderades både biologiska och estetiska parametrar.

För de biologiska parametrar som studerades – fickdjup, blödning och benförlust – fanns inga signifikanta skillnader mellan de två behandlingsalternativen.

Initialt kunde man dock hos patienterna som behandlats med distanser av polyetereterketon notera en skillnad i färg mellan mukosan vid implantatet och den kontralaterala tandens gingiva. Den skillnaden försvann dock med tiden.

Inte vid någon av behandlingarna blev det någon missfärgning av kronorna.

Författarna drar slutsatsen att distanser av polyetereter­keton fungerar lika bra som sådana av zirkonia, i alla fall under de första fem åren.

Upptäck mer