Egna fyllningar repareras oftare, andras byts ut

Forskning 23 jan 2015
Dela artikeln
Tandläkare gör olika bedömningar av defekta fyllningar beroende på om det är de själva som har utfört dem eller inte.

Tandläkare är generellt sett mindre benägna att byta ut en defekt fyllning som de själva har utfört, då reparerar de den hellre. Men det är stora skillnader beroende på var i munnen fyllningen sitter och hur den är gjord. Det visar en amerikansk studie omfattande 194 tandläkare, i huvudsak från USA, men även tandläkare från Danmark, Norge och Sverige har medverkat i studien.

Totalt är det knappt 9 000 defekta fyllningar hos drygt 6 500 patienter som behandlades mellan 2008 och 2009 som har analyserats. En fjärdedel av de defekta fyllningarna togs om hand av samma tandläkare som en gång gjort dem. Det visade sig att det var 60 procents större sannolikhet att en tandläkare som bedömde sin egen fyllning kom fram till att den kunde repareras i stället för att bytas ut, jämfört med de tandläkare som bedömde någon annans fyllning.

Bland tänderna var det i första hand molarer som kunde repareras, bedömde tandläkarna som gjort fyllningen. Sannolikheten att en defekt fyllning i en molar skulle repareras var 90 procent högre än för incisiver eller premolarer.

Men i vissa fall var de tandläkare som bedömde sina egna fyllningar betydligt mer aggressiva än sina kolleger, och det var när fyllningen var utförd med amalgam eller när fyllningen hade spruckit. Det var 60 procent vanligare att en defekt amalgamfyllning byttes ut av den tandläkare som en gång satt dit den och 30 procent vanligare att en sprucken fyllning ersattes jämfört med de tandläkare som bedömde någon annans fyllning.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch