Annons

Annons

Forskning 2023-02-02

Fiberförstärkt komposit tycks fungera som retentionselement

Under senare tid har forskare i ortodonti provat att ersätta flertrådig rostfri ståltråd med fiberförstärkt komposit som retentionselement.

Foto: Colourbox

Under senare tid har olika forskare i ortodonti provat att ersätta flertrådig rostfri ståltråd med fiberförstärkt komposit som retentionselement. Detta både av estetiska skäl och för att få förbättrade mekaniska egenskaper. Nu har en första metaanalys gjorts av studier som utvärderat metoden. Elva undersökningar med sammanlagt 873 deltagare har ingått i metaanalysen. Man kan inte se någon statistiskt signifikant skillnad mellan metoderna vad gäller hur ofta behandlingen lyckats. Underlaget är dock litet, och osäkerheten
i slutsatsen är stor.

Vad gäller biverkningar och effekter på allmän munhälsa räckte inte materialet i undersökningarna för att göra någon metaanalys.

Upptäck mer