Annons

Annons

Fri tandvård för barn minskade inte kariesrisken

En undersökning på unga i Israel visar att fluoridtillsats i dricksvattnet gav betydande skydd mot karies, medan det israeliska systemet för fri tandvård för barn inte påverkade kariesincidensen.

I Israel började man 2002 tillsätta fluorid i dricksvattnet i hela landet, något som dock avskaffades efter en lagändring 2014. Foto: Colourbox

I Israel började man 2002 tillsätta fluorid i dricksvattnet i hela landet, något som dock avskaffades efter en lagändring 2014. I stället infördes år 2010 fri tandvård för barn under 10 års ålder, vilket successivt utökades till 18 års ålder år 2018.

Israeliska forskare har nu undersökt resultatet av detta storskaliga ”naturliga experiment”, genom att titta på tandstatusen hos över 34 000 unga israeler som började sin värnplikt mellan 2012 och 2021. Lagningar, rotbehandlingar och extraktioner noterades, och jämfördes med de värnpliktigas födelseår och sociodemografiska data.

Det visade sig då att inte bara manligt kön, högre ålder, låg intellektuell/kognitiv förmåga och låg socioekonomisk status medförde högre risk för karies. Det visade sig också att fluoridtillsatsen i vattnet hade gett ett betydande skydd, men att man däremot inte såg någon effekt av den fria tandvården för barn och unga.

Upptäck mer