Annons

Annons

Forskning 2023-02-20

Ingen skillnad mellan olika metoder för dekontaminering av implantatytor

Vid kirurgisk behandling av peri­implantit är dekontaminering av implantatets yta från biofilm avgörande för om behandlingen ska lyckas.

Foto: Colourbox

En metaanalys hittar ingen skillnad i effektivitet mellan olika metoder att dekontaminera implantatets yta vid kirurgisk behandling av periimplantit.

Vid kirurgisk behandling av periimplantit är dekontaminering av implantatets yta från biofilm avgörande för om behandlingen ska lyckas. Många olika mekaniska, kemiska och fysiska protokoll används i dag, men det har saknats systematisk kunskap om hur väl olika metoder fungerar jämfört med varandra.

En grupp forskare från Italien, Spanien och Turkiet har därför gjort en systematisk översikt och metaanalys av publicerade undersökningar som utvärderat och jämfört olika metoder för dekontaminering. Sexton sådana randomiserade kontrollerade studier har analyserats.

Från individuella studier går det att göra jämförelser mellan enstaka metoder. Till exempel visar en studie att titanborstar ger bättre klinisk effekt än plastkyretter och ultraljud.

Men när alla data poolats till en metaanalys går det inte att säga att någon av de undersökta metoderna sammantaget är bättre än någon annan.

De enda säkra slutsatser som går att dra är att systemisk tilläggsbehandling med antibakteriella medel har kortsiktiga, men inte långsiktiga, effekter på sannolikheten för att behandlingen ska lyckas.

Upptäck mer