Annons

Annons

Kontinuerlig rotation gav mindre smärta efter rotbehandling

Spelar det någon roll i vilken riktning filarna som används vid rotfyllning roterar? Ja, visar resultaten i en ny forskningsstudie.

Kontinuerlig rotation av filen leder till lägre smärta efter rotbehandling än alternerande rotation, visar studie.

Illustration: Colourbox

Egyptiska forskare har jämfört patienternas reaktion på rotkanalbehandling med två typer av roterande filar: sådana som kontinuerligt roterar medsols, och sådana som växlar mellan rotation med- och motsols.

Tio patienter med vardera behandlingen fick ange självupplevd postoperativ smärta dagarna efter ingreppet. Man mätte också vid ingreppet halterna av en neuropeptid kallad substans P, som tillverkas av smärtneuron och är relaterad till graden av smärtupplevelse och som kan inducera inflammationer.

Under 6 till 48 timmar efter ingreppet var skattningen av postoperativ smärta ungefär en och en halv gånger högre hos patienterna där filen alternerat rotationsriktning, och halterna av substans P två till tre gånger högre.

Forskarna drar därför slutsatsen att kontinuerlig rotation leder till betydligt lägre smärta och mindre substans P än alternerande rotation.

Upptäck mer