Annons

Annons

Kyltest bra på att hitta nekrotisk pulpa

Att använda kyltest var överlägset perkussionstest för att identifiera tänder med nekrotisk pulpa, visar svensk-amerikansk studie.

Att avgöra om pulpan är vital eller inte inför en endodontisk behandling är viktigt eftersom möjliga behandlingsalternativ varierar med pulpans status. Vanligt är att till exempel använda ett kyltest eller ett perkussionstest. Vilken metod som fungerar bäst i praktiken har hittills varit oklart.
Men nu har svenska och amerikanska forskare undersökt hur bra metoderna klarar att avgöra pulpans tillstånd när de används rutinmässigt i tandvården.
Totalt 708 patienter med vardera en tand som skulle genomgå planerad rotbehandling testades med båda sätten av sammanlagt 62 praktiserande tandläkare i USA, Danmark och Sverige. Vid rotbehandlingen kunde sedan pulpans verkliga status konstateras.
Med kyltestet lyckades tandläkarna pricka rätt på 89 procent av tänderna med nekrotisk pulpa och 80 procent av tänderna med vital pulpa. Motsvarande siffror för perkussionstestet var 72 procent av tänderna med nekrotisk pulpa och 41 procent av tänderna med vital pulpa.
När fynden från både kyltest och perkussionstest kombinerades ökade dock inte träffsäkerheten över kyltestet ensamt.
Forskarna konstaterar därför att kyltestet är överlägset i att avgöra om pulpan är nekrotisk eller vital.

Upptäck mer