Annons

Annons

Forskning 2022-12-14

Metallkronor håller längre än keramiska lagningar

Kronor och inlägg i metall har tre gånger bättre hållbarhet än keramiska restaurationer, visar analys.

Foto: Colourbox

Kronor och inlägg i metall har tre gånger bättre hållbarhet än keramiska restaurationer, visar en ny metaanalys.

Under senare år har man allt oftare restaurerat stora skador i tänder med keramiska onlays, overlays och kronor, som fästs med adhesiva cement. Flera undersökningar har dock antytt att dessa inte håller lika länge som traditionellt cementerade kronor och inlägg i metall.

Brasilianska forskare har nu gjort en metaanalys kring frågan, baserad på fyra randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 443 restaurationer.

Den årliga risken för att restaurationerna skulle gå sönder varierade i studierna mellan 2 och 5 procent för keramiska inlägg och mellan 0,1 och 2 procent för restaurationer i metall. När data poolades i en metaanalys hade restaurationer i metall tre gånger större chans att överleva.

Upptäck mer