Annons

Annons

Mindre smärta med ny typ av tandställning

Liselotte Paulsson har tillsammans med forskarkollegor jämfört barns och ungdomars upplevelser av smärta med två olika typer av tandställningar.

Liselotte Paulsson

Vad är det du och dina forskarkollegor har undersökt?

– Det är en första delstudie, där vi har undersökt hur mycket smärta barn med trångställning upplever när behandling utförs med självligerande bracketsteknik, en variant där bågen fästs med en lucka i brackets i stället för med en gummiring. Den självligerande tekniken har funnits en tid och den har marknadsförts hårt. Vi vill veta hur den fungerar.

Hur många ingår i studien?

– Studien omfattar 132 barn och ungdomar i åldrarna 12–17 år. De har behandlats på specialistkliniker i Malmö, Helsingborg, Falun och Östersund. Respektive region har bidragit med forskningsmedel för att finansiera projektet.

Vad har ni kommit fram till?

– Första delstudien visar att barn upplever mindre smärta med den nya tandställningen jämfört med den tidigare. De fick uppskatta smärtan på en tiogradig skala en gång om dagen under den första veckan. För barn som behandlades med den traditionella tandställningen rapporterades ett medelvärde på 7,18 och för den andra gruppen 5,96. En annan bieffekt vid behandling med fast tandställning är att patienten kan få kariesskador. Vår hypotes är att det samlas mindre med plack, och därmed blir antalet kariesskador lägre, med den nya tandställningen.

Resultaten visar att pojkar upplever mer smärta än flickor. Varför är det så?

– Vi behöver analysera detta mer för att kunna förstå det bättre.

Upptäck mer