Annons

Annons

Forskning 2022-11-30

Minirobotar behandlar apikal biofilm

Forskarna skapar mikrosvärmar av nanopartiklar, som dels kan röra sig inne i en tandrot och rensa denna från biofilm, dels ta prover för att analysera vilka bakterier som finns där.

Foto: Colourbox

Amerikanska forskare har utvecklat två slags magnetdrivna minirobotar, en som ska kunna rensa och ta prover från biofilm i tandroten och en som ska kunna propellera sig fram till bestämda ställen i tandroten och där avge bioaktiva molekyler.

Modern nanoteknologi och mikrorobotik öppnar många möjligheter till nya slags behandlingar i en rad medicinska fält, och en amerikansk forskargrupp har nyligen visat två exempel på hur sådana skulle kunna användas inom endodonti.

Forskarna har utgått från nanopartiklar av järnoxid, ungefär en halv mikrometer i diameter. Järnoxid har enzymaktivitet och skapar reaktiva syremetaboliter, vilka kan angripa bakterier i biofilmer. Partiklarna kan samtidigt sättas i rörelse och styras med hjälp av magneter.

Mikrosvärmar av nanopartiklar

Forskarna kan därför använda magneter till att skapa 0,05 till 1 millimeter stora mikrosvärmar av dessa nanopartiklar, som dels kan röra sig inne i en tandrot som ska fyllas och rensa denna från biofilm, dels ta prover från biofilmen för att analysera vilka bakterier som finns där.

Dessutom har forskarna utvecklat en metod för att gjuta in dessa nanopartiklar i en hydrogel och med 3D-skrivare skapa korta helikala strukturer som kan propelleras fram genom vätska i en tandrot till önskade platser, där de ska kunna lämna ifrån sig kargo – exempelvis bioaktiva molekyler som stimulerar vävnad att återbildas.

Nanopartiklarna av järn­oxid har i annan forskning visat sig ha minimal toxicitet, vara stabila i vattenlösning och ha god biokompatibilitet. När mikrosvärmarna testades i 3D-printade repliker av tänder där biofilm fått växa kunde de både avlägsna biofilmen och föra ut bitar av den. Och sedan fås att lämna tanden så inga nanopartiklar syntes vara kvar.

Upptäck mer