Annons

Annons

Ny studie visar fluoridens effekt på ortodontipatienter

Högfluoridtandkräm och fluoridsköljning hos ortodontipatienter saknar tilläggs­effekt till vanlig tandkräm på approximal- och ocklusalkaries, visar ny studie.

Hanna Enerbäck

”Hos ortodontipatienter ger vanlig tandkräm samma effekt på förekomsten av approximal och ocklusal karies som högfluoridtandkräm och fluoridsköljning, så länge man baserar undersökningen på tandröntgen. Viktigt att påpeka är dock att ortodontipatienter är en selekterad patientgrupp med låg kariesprevalens och god oral hygien.”

Så sammanfattar Hanna Enerbäck vid Sahlgrenska akademin en nypublicerad klinisk studie hon är huvudförfattare till.

– Men i en annan studie på samma patienter, som vi är på väg att publicera, ser vi en positiv effekt av både högfluoridtandkräm och fluoridsköljning på mängden white spot lesions (WSL).

– Studierna säger alltså inte att man ska sluta med högfluoridbehandling vid ortodonti, utan de ökar vår förståelse kring var behandlingen gör mest nytta, säger Hanna Enerbäck.

Ökad risk för karies

Bakgrunden till studien är att ortodontibehandling ökar risken för karies. Särskilt gäller det på tändernas buckala ytor, något som kan skapa estetiska problem. Därför rekommenderas ofta tandkräm med högt fluorid­innehåll eller flouridsköljning till patienterna.

– De systematiska översikter som gjorts visar dock ett bristande kunskapsläge kring vilken effekt dessa behandlingar egentligen har, förklarar Hanna Enerbäck. Tidigare studier har huvudsakligen undersökt vilken effekt fluoridsköljning, högfluoridtandkräm och andra preparat har på white spot lesions – WSL:s – på tändernas framsida.

Sedan 2010 har därför Hanna Enerbäcks huvudhandledare Anna Westerlund tillsammans med ortodontister och ortodontiassistenter undersökt 270 patienter i åldern 12–20 år vid specialistkliniken för ortodonti i Mölndal. De har randomiserats till tre grupper, som uppmanats att antingen borsta tänderna med vanlig tandkräm, borsta dem med högfluoridtandkräm eller kombinera borstning med vanlig tandkräm med fluoridsköljning.

Analys av röntgenbilder

Patienterna har sedan undersökts på en rad olika sätt: röntgenbilder har tagits före och efter behandlingarna, plackvärden analyserats, bakterieprover tagits och matvanor efterfrågats. Till den artikel som nu publicerats har Hanna Enerbäck analyserat röntgenbilderna – utan att ha vetat vilken grupp en viss bild kommer från.

Resultatet visar att de som bara borstar tänderna med normal fluoridinnehållande tandkräm inte har mer karies som syns på röntgenbilderna än de som använder högfluoridtandkräm eller fluoridsköljer munnen.

En tanke som nu diskuteras i Hanna Enerbäcks forskargrupp är om man kan använda ortodontipatienter för att studera karies generellt.

– En utmaning med kariesstudier i grupper med låg karies­prevalens är att studierna normalt tar väldigt lång tid, upp till fem år. Men eftersom karies utvecklas snabbare hos ortodontipatienter skulle tiden för studierna kunna kortas om man studerar kariesutveckling hos ortodontipatienter, det vill säga använder ortodonti som kariesmodell. Fördelen med ortodontimodellen är också att patienter besöker tandvården regelbundet och att det därmed finns möjlighet att avbryta behandlingen om karies uppstår.

Upptäck mer