Annons

Annons

Ökad ojämlikhet i ungdomars tandborstvanor

Andelen unga danskar mellan 11 och 15 år som inte borstar tänderna två gånger per dag har ökat både i medelklassen och de lägre samhällsklasserna mellan 1991 och 2014.

Den socioekonomiska ojämlikheten i tandborstbeteende i Danmark har ökat 1991–2014. Jämfört med ungdomarna vilkas föräldrar räknas in i den högsta socialgruppen har andelen ungdomar som inte borstar tänder två gånger per dag ökat både i medelklassen och de lägre socialgrupperna.
Det kan en kartläggning av danska ungdomars tandborstvanor visa. Identiska enkätundersökningar har genomförts vid sju tillfällen under de 23 åren och studien omfattar över 31 000 ungdomar.
Totalt över hela studieperioden var det 21,7 procent av ungdomarna som angav att de inte borstade tänderna två gånger om dagen. Men det var stora skillnader beroende på vilken socialgrupp ungdomarnas föräldrar tillhörde. Ungdomarna fick ange vad deras föräldrar arbetade med varefter forskarna ordnade in dem i en av sex socialklasser som sedan slogs ihop till tre: hög, medel och låg baserat på den av föräldrarna med det högst klassade yrket.
Skillnaden mellan hög och låg klass var 7,7 procentenheter 1991 och under de 23 åren fram till 2014 ökade den till nästan 14,6 procentenheter. En liknande utveckling genomgick medelklassens ungdomar där skillnaden till den högsta klassens ungdomar var 1,3 procentenheter 1991 och 6 procent-enheter 2014.
En hypotes som forskarna citerar säger att ojämlikheten i oral hälsa i ett samhälle följer den generella ojämlikheten i inkomst och de kan samtidigt visa att den också har ökat i Danmark under perioden.
Resultatet bör inspirera till en hälsoutbildning om tandborstning för att förbättra vanorna hos ungdomar i alla samhällsklasser, men särskilt i de lägre, menar forskarna.

Upptäck mer